ДО ПИТАННЯ ПРО ПОВЕДІНКУ ДОМІШОК ТИТАНУ В ЕЛЕКТРОЛІТАХ МАГНІЄВИХ ЕЛЕКТРОЛІЗЕРІВ

  • Денис Васильович Бачурський Запорізька державна інженерна академія
  • Іван Федорович Червоний Запорізька державна інженерна академія
Ключові слова: термодинаміка, термодинамічне моделювання, електроліз магнію, нижчі хлориди титану, вологість

Анотація

У роботі наведено результати термодинамічних розрахунків і моделювання взаємодії
сполук титану, вологи, кисню й оксиду магнію в розплаві калієвого електроліту, який
застосовують в електролітичному виробництві магнію. Отримані результати показують
можливість спільного осадження домішок титану та оксиду магнію у шлам.

Біографії авторів

Денис Васильович Бачурський, Запорізька державна інженерна академія
аспірант кафедри металургії кольорових металів
Іван Федорович Червоний, Запорізька державна інженерна академія
д. т. н., професор, завідувач кафедри металургії кольорових металів

Посилання

1. Бараннік І. А. Дослідження впливу домішок титану на процес електролізу хлористого магнію і якість
металу: дис. … канд. техн. наук : 05.16.02 / Бараннік Іван Андрійович. – Дніпр., 1969. – 210 с.

2. Промислові дослідження впливу домішок титану на електроліз хлориду магнію / І. А. Бараннік,
З. В. Ястребова, А. П. Єгоров [та ін.] // Цвет. мет. – 1971. – № 8. – С. 40 – 42.

3. Ветюков М. М. Електрометалургія алюмінію и магнію / Ветюков М. М., Циплаков А. М.,
Школьніков С. Н. – М. : – Металургія, 1987. – 320 с.

4. Бараннік І. А. Поведінка домішок титану при електролізі хлориду магнію / І. А. Бараннік, Л. Н. Антіпін //
Збірник праць всесоюзної міжвузівської конференції з теорії процесів кольорової металургії. – Алма-Ата, 1971.
– С. 293 – 300.

5. Трусов Б. Г. Програмний комплекс TERRA для розрахунків плазмохімічних процесів // Мат-лы III
Міжнар. симп. по теоретичній і прикладній плазмохімії. – Плес, 2002. – С. 217 – 218.

6. Щьоголєв В. І. Електролітичне отримання магнію / В. І. Щьоголєв, О. А. Лєбєдєв. – М.: Руда і метали,
2002. – 368 с.

7. Термодинамічні властивості неорганічних речовин. : довідник / [Верятин У. Д., Маширєв В. П.,
Рябцев Н. Г. та ін.] ; під ред. А. П. Зефірова. – М.: – Атомвидат, 1965. – 452 с.

8. Лучинський Г. П. Хімія титану / Лучинський Г. П. – М.: – Хімія, 1971. – 472 с.
Як цитувати
[1]
Д. Бачурський і І. Червоний, ДО ПИТАННЯ ПРО ПОВЕДІНКУ ДОМІШОК ТИТАНУ В ЕЛЕКТРОЛІТАХ МАГНІЄВИХ ЕЛЕКТРОЛІЗЕРІВ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Застосування результатів досліджень

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.