БАГАТОФАКТОРНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ЇХНІХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ РЕЖИМІВ

Автор(и)

  • Любов Наумівна Добровольська Луцький національний технічний університет
  • Владислав Ігорович Волинець Луцький національний технічний університет
  • Ірина Олександрівна Бандура Луцький національний технічний університет

Ключові слова:

планування енергоефективних режимів, прогнозування електроспоживання, електротехнічний комплекс, вугільні шахти, нейромережі, багатошаровий персептрон

Анотація

Статтю присвячено розв’язанню актуальної науково-прикладної задачі планування
енергоефективних режимів електротехнічних комплексів вугільних шахт за рахунок розвитку та
вдосконалення математичних моделей і методів багатофакторного прогнозування їхнього
електроспоживання з урахуванням технологічних характеристик.

Біографії авторів

Любов Наумівна Добровольська, Луцький національний технічний університет

к. т. н., доцент, завідувач кафедри електропостачання

Владислав Ігорович Волинець, Луцький національний технічний університет

асистент кафедри електропостачання

Ірина Олександрівна Бандура, Луцький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри електропостачання

Посилання

1. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. [Електронний ресурс]: [Затверджено Розпорядженням
Кабінета Міністрів України вiд 15.03.2006 р. № 145-р.]. – К., 2006. – 129 с. – Режим доступу: http://www.ukrenergo. energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/archive/docview?typeId=44577. – Назва з екрана.

2. Енергоефективність та відновлювальні джерела енергії / [під заг. ред. А. К. Шидловського]. – К. :
Українські енциклопедичні знання, 2007. – 560 с.

3. Микитенко В. В. Енергоефективність промислового виробництва / Микитенко В. В. – К. : Об’єднаний
інститут економіки НАН України, 2004. – 282 с.

4. Паливно-енергетичний комплекс України в контексті глобальних енергетичних перетворень /
[А. К. Шидловський, Б. С. Стогній, М. М. Кулик та ін. ]. – К. : Українські енциклопедичні знання, 2004. – 468 с.

5. Розен В. П. Прогнозирование показателей и классификация состояния энергетической безопасности
региона / В. П. Розен, А.-М. М. Танский // Енергетика: економіка, екологія. – 2005. – № 2. – С. 101 – 109.

6. Праховник А. В. Энергосберегающие режимы электроснабжения горнодобывающих предприятий /
Праховник А. В., Розен В. П., Дегтярев В. В. – М. : Недра, 1985. – 232 с.

7. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании / Плюта В. ; пер. с
польск. В. В. Иванова. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 175 с.

8. Сошникова Л. А. Многомерный статистический анализ в экономике /Сошникова Л. А., Тамашевич В. Н., Уэбе Г. ; под ред. В. Н. Тамашевича. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 598 с.

9. Боровиков В. П. Нейронные сети. STATISTICA Neural Networks. Методология и технологии современного
анализа данных / Боровиков В. П. – М. : Радио и связь, 2008. – 392 с.

10. Новосельцев И. В. Применение многопроцессорных систем для реализации многослойного персептрона /
И. В. Новосельцев, Н. Г. Аксак // Наук. збірник «Радіоелектроніка. Інформатика. Управління». – 2008. – № 1. – С. 108 – 111.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 73

Як цитувати

[1]
Л. Н. Добровольська, В. І. Волинець, і І. О. Бандура, «БАГАТОФАКТОРНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ЇХНІХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ РЕЖИМІВ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лип 2014.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають