ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СИГНАЛІЗАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Автор(и)

  • Андрій Борисович Добровольський Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Ключові слова:

інформаційна здатність, технічний засіб охорони кордону, двопозиційний радіопроменевий сигналізаційний засіб охорони, сигналізаційний засіб охорони обривного типу, зона виявлення, мікрокабель

Анотація

У статті зроблено оцінку інформаційної здатності технічних засобів охорони кордону та
вказано шляхи її підвищення; описано методики визначення параметрів руху порушника
двопозиційними радіопроменевими засобами охорони, метод визначення дальності до порушника
сигналізаційним засобом охорони обривного типу на основі вимірювання електричної ємності
чутливого елементу.

Біографія автора

Андрій Борисович Добровольський, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ад’юнкт

Посилання

1. Быстроразворачиваемый радиолучевой комплекс «Фортеза-12» [Електронний ресурс] / Режим доступу
: http://www.centers.ru/catalog/perimeter/russia/umirs/forteza.htm.

2. Быстроразворачиваемый комплекс «Радий-БРК». Руководство по эксплуатации. ЮСДП 425.149.005
[Электронный ресурс] / Режим доступа : http://www.umirs.ru/upload/iblock/c71/re-radiy-brk.pdf.

3. Краб-1, Краб-1М – Проводноволновое средство обнаружения [Електронний ресурс] /
Режим доступу : http://www.techportal.ru/material/?check=2&id=1383.

4. Сигнализатор обрывного типа «Кувшинка-М» [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://www.ktso.ru/katalog/obrso/kuwshinka-m/kuwshinka-m.php.

5. Чернышев, М. Н. Исследование и разработка методов преобразования информации при формировании
изображения нарушителя в электромагнитных волнах в технических системах охраны : дис… к. т. н. : 05.13.17 /
Чернышев Максим Николаевич. – Пенза, 2011. – 190 с.

6. Добровольський, А. Б. Модель оцінки ефективності технічних засобів охорони кордону при врахуванні
інформаційних характеристик / А. Б. Добровольський // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київського нац. ун-ту
ім. Тараса Шевченко. – 2012. – Вип. № 38. – С. 25 – 30.

7. Добровольський, А. Б. Методика визначення параметрів руху об’єкту двопозиційним радіопроменевим
засобом охорони / А. Б. Добровольський // Науково-практичний журнал «Сучасні інформаційні технології у
сфері безпеки та оборони». – 2013. – № 3 (18). – С. 28 – 34.

8. Прибор РЛД-73. Техническое описание и инструкция по эксплуатации [Електронний ресурс] / Режим
доступу : http://www.ktso-doc.ru/001nikiret/rld73/ito-rld73.php.

9. Сальников, И. И. Анализ пространственно-временных параметров удаленных объектов в
информационных технических системах / Сальников И. И. – М. : ФИЗМАЛИТ, 2011. – 252 с.

10. Радиотехнические системы : Учеб. Для вузов по специальности «радиотехника»/
[ Гришин Ю. П., Ипатов В. П., Казаринов Ю. М. и др.] ; под ред. Ю. М. Казаринова. – М. : Высш. шк., 1990. –
496 с.

11. Добровольський, А. Б. Підвищення інформаційної здатності діючих зразків радіопроменевих засобів
охорони, що використовуються в охороні державного кордону / А. Б. Добровольський // Науковий журнал
«Системи озброєння і військова техніка». – 2014. – № 1 (37). – С. 34 – 37.

12. Банков, С. Е. Расчет антенн и СВЧ структур с помощью HFSS Ansoft / С. Е. Банков, А. А. Курушин.
– М.: ЗАО «НПП «РОДНИК», 2009. – 256 с.

13. Обрывное сигнализационное устройство «Трос» (ОС-21) [Електронний ресурс]
/ Режим доступу : http://www.ktso.ru/katalog/obrso/os21/os21.php.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 70

Як цитувати

[1]
А. Б. Добровольський, «ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СИГНАЛІЗАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лип 2014.

Номер

Розділ

Застосування результатів досліджень

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.