ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДАТНОСТІ СИСТЕМИ «АВТОМОБІЛЬ – ВОДІЙ – ДОРОГА» ДО ОБ`ЇЗДУ НЕСПОДІВАНОЇ ПЕРЕШКОДИ

  • Сергій Анатолійович Осташевський Національна академія державної прикордонної служби України
Ключові слова: керованість, водіння автомобіля, навчання, перехідна характеристика

Анотація

У статті дано оцінку чинникам, необхідним для організації навчання водінню з виконання об’їзду
несподіваної перешкоди, визначено характеристики автомобіля та керовані дії водія, необхідні для
успішного об’їзду несподіваної перешкоди, а також уточнено можливість оцінки успішності
навчання та роботи водія на основі показників перехідних характеристик системи «автомобіль –
водій – дорога».

Біографія автора

Сергій Анатолійович Осташевський, Національна академія державної прикордонної служби України

к. т. н., доцент, докторант кафедри інженерного та
технічного забезпечення

Посилання

1. Автотранспортные средства. Управляемость и устойчивость. Технические требования. Методы
испытаний. ГОСТ 31507:2012. – [Действующий от 2013-09-01]. – М. : Стандартинформ, 2012. – 51 с. –
(Межгосударственный стандарт).

2. Осташевский С. А. Обоснование разработки экзоскелетальной модели управления автомобилем /
С. А. Осташевский // Автошляховик України. – 2013. – № 2. – С. 10 – 13.

3. Поліщук В. П. Колебательная устойчивость автомобиля / В. П. Поліщук, С. А. Осташевський // Сучасні
технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту: зб. наук. праць за матеріалами VI між нар.
наук.-прак. конф., 21 – 23 жовт. 2013 р. – М-во освіти і науки України, Вінниц. націон. техн. ун-т [та інш.]. –
Вінниця: ВНТУ, 2013. – С. 36 – 37.

4. Литвинов А. С. Управляемость и устойчивость автомобиля / Литвинов А. С. – М. : Машиностроение,
1971. – 416 с.
Як цитувати
[1]
С. Осташевський, ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДАТНОСТІ СИСТЕМИ ‘АВТОМОБІЛЬ – ВОДІЙ – ДОРОГА’ ДО ОБ`ЇЗДУ НЕСПОДІВАНОЇ ПЕРЕШКОДИ, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Застосування результатів досліджень

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.