МЕТОДИКА ПОБУДОВИ МАСКИ ХВИЛЬОВОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ПОШУКУ РАЦІОНАЛЬНИХ МАРШРУТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Микола Миколайович Шпорт Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Ключові слова:

радіозв’язок, маршрут, програмне забезпечення, Державна прикордонна служба, геоінформаційна система

Анотація

У статті запропоновано методику формування масок місцевості для раціонального планування
маршрутів. Ця методика дозволяє на основі інформації з геоінформаційної системи,
використовуючи математичний апарат, будувати маски місцевості, потрібні для функціонування
хвильового алгоритму.

 

Біографія автора

Микола Миколайович Шпорт, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

ад’юнкт

Посилання

1. Литвин, М. М. Методологічні основи реформування системи охорони державного кордону України: дис.
… доктора наук з держ. управління : 21.07.05 / Литвин Микола Михайлович. – Хмельницький : НАДПСУ,
2010. – 450 с.

2. Кормен Т. Алгоритмы: построение и анализ / Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. ; пер. с англ. под ред.
Шеня А. – [2-е изд.]. – М.: МЦНМО: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 960 с.

3. Журкин И. Г. Геоинформационные системы / И. Г. Журкин, С. В. Шайтура. – Москва : КУДИЦ-ПРЕСС, 2009. – 272 с.

4. Владимиров В. Н. Историческаягеоинформатика: геоинформационныесистемы в исторических
исследованиях: монография / Владимиров В. Н. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2005. – 58 с.

5. Шпорт М. М. Визначення показника забезпеченності радіозв’язком при вирішенні задач побудови
маршрутів несення служби прикордонними нарядами / М. М. Шпорт // Безпека Інформації. – 2013. – Том 19,
№ 3 – С. 204 – 209.

6. Шпорт М. М. Вибір алгоритму побудови маршруту несення служби елементів службового порядку
підрозділів охорони державного кордону/ М. М. Шпорт // Вісник Хмельницького Національного Університету.
Серія:Технічні науки. – 2013. – № 6. – С. 268 – 272.

7. Шпорт М. М. Урахування забезпеченості радіозв’язком при побудові раціональних маршрутів в ході
вирішення задач оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України / М. М. Шпорт //
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Військові та
технічні науки. – 2013 – № 1(59) – С. 312 – 320.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 39

Як цитувати

[1]
М. М. Шпорт, «МЕТОДИКА ПОБУДОВИ МАСКИ ХВИЛЬОВОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ПОШУКУ РАЦІОНАЛЬНИХ МАРШРУТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лип 2014.

Номер

Розділ

Застосування результатів досліджень

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.