КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ НАФТОГАЗОПРОВОДІВ

  • Ірина Романівна Ващишак Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Сергій Петрович Ващишак Державне підприємство «Український державний центр радіочастот»
  • Віталій Сергійович Цих Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Андрій Вікторович Яворський Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: контроль, підземний нафтогазопровід, технічний стан, дефект, електромагнітний метод, магнітний метод, мікрофонний метод

Анотація

Проведено аналіз наявних методів контролю стану підземних нафтогазопроводів та показано необхідність розроблення нових підходів і методик. Запропоновано комплексний підхід до обстеження підземних нафтогазопроводів, які розміщені в місцях із значним скупченням суміжних комунікацій. Описано використання магнітного та мікрофонного методів для контролю ділянок підземних трубопроводів незначної довжини. Наведено можливість використання в поєднанні двох електромагнітних методів контролю (амплітудного та фазового) для виявлення та ідентифікації пошкоджень ізоляційного покриття підземних нафтогазопроводів в умовах складних технологічних об’єктів.

Біографії авторів

Ірина Романівна Ващишак, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
к. т. н., доцент кафедри технічної діагностики та моніторингу
Сергій Петрович Ващишак, Державне підприємство «Український державний центр радіочастот»
к. т. н., доцент, інженер
Віталій Сергійович Цих, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
к. т. н., асистент кафедри технічної діагностики та моніторингу
Андрій Вікторович Яворський, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
к. т. н., доцент кафедри технічної діагностики та моніторингу

Посилання

1. Цих В. С. Проблеми безконтактного виявлення та ідентифікації дефектів підземних нафтогазопроводів з
поверхні землі / В. С. Цих, А. В. Яворський, С. П. Ващишак // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2011. – №3 (29). –
С. 104 – 111.

2. Цих В. С. Особливості реалізації методики контролю підземних нафтопроводів на території
нафтоперекачувальних станцій / В. С. Цих, А. В. Яворський, С. П. Ващишак // Нафтогазова енергетика. – 2011.
– № 3. – С. 30 – 40.

3. Сидоров Б. В. О расчете электрических параметров трубопроводов / Б. В. Сидоров, Л. Ф. Щербакова //
Изоляция трубопроводов. Тр. ВНИИСТа. – 1982. – С. 92 – 109.

4. Дикмарова, Л. П. Эквивалентные электрические схемы замещения подземных трубопроводов /
Л. П. Дикмарова // Радіоелектроніка і телекомунікації // Вісник ДУ «Львівська політехніка», 1998. – № 352. –
С. 26 – 30.

5. Patent 5066917 United States, IPC G 01 V 13/00, G 01 V 3/30. Long Feature Vertical or Horizontal Electrical
Conductor Detection Methodology Using Phase Coherent Electromagnetic Instrumentation / Larry G. Stolarczyk;
claimer and patent holder Stolar, Inc. – № US 07/466,494 ; claim. 17.01.90 ; publ. 19.11.91.

6. Patent 5471143 United States, IPC G 01 V 3/10. Apparatus for Locating Buried Conductors Using Phase-
Shifted Signals / Ziyad H. Doany; claimer and patent holder Minnesota Mining And Manufacturing Co. – № US
08/011,383 ; claim. 29.01.93 ; publ. 28.11.95.

7. Цих В. С. Розроблення методу та засобу контролю дефектів ізоляції підземних трубопроводів : дис. канд.
тех. наук : 05.11.13 / Цих Віталій Сергійович. – Івано-Франківськ, 2014. – 155 с.

8. Цих В. С. Методика идентификации сквозных дефектов изоляции подземных нефтегазопроводов в
условиях сложных технологических объектов / В. С. Цих, А. В. Яворский, Tahar Aifa / Scientific Proceedings. –
2014. – №1 (150). – С. 61 – 65.
Опубліковано
2015-04-23
Як цитувати
[1]
І. Ващишак, С. Ващишак, В. Цих, і А. Яворський, КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ НАФТОГАЗОПРОВОДІВ, НПВНТУ, № 1, Квіт 2015.
Розділ
Застосування результатів досліджень

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.