РОЗГЛЯД МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗАДАЧ РОЗКРОЮ-УПАКОВКИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ПЛОСКИХ ВЗАЄМНО ОРІЄНТОВАНИХ ОБ'ЄКТІВ У ЗАДАНИХ ОБЛАСТЯХ ВІДНОСНО ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

  • Анна Петрівна Пономаренко Хмельницький національний університет
  • Сергій Станіславович Ковальчук Хмельницький національний університет
Ключові слова: задачі розкрою-упаковки, математична модель, будівництво, архітектура, взаємно орієнтовані об’єкти

Анотація

Метою цього дослідження є розгляд можливості використання математичних моделей задач розкрою-упаковки для розміщення плоских взаємно орієнтованих об'єктів у заданих областях у галузі будівництва та архітектури для застосування під час створення архітектурно-дизайнерських рішень.

Розглянуто найпоширеніші задачі розкрою-упаковки та їх математичні моделі щодо відповідності задачі розміщення плоских взаємно орієнтованих об'єктів у заданих областях для галузі будівництва та архітектури. Означено розбіжності кінцевих задач. Сформульовано задачу розміщення плоских взаємно орієнтованих об'єктів на заданих площинах та визначено її особливості. Визначено вхідні дані та граничні умови розташування об’єктів у заданих областях.

Визначено необхідність у створенні математичної моделі задачі розміщення плоских взаємно орієнтованих об'єктів у заданих областях та в розробці відповідної інформаційної технології моделювання вказаної задачі. 

Біографії авторів

Анна Петрівна Пономаренко, Хмельницький національний університет
здобувач, інженер центру паралельних обчислень
Сергій Станіславович Ковальчук, Хмельницький національний університет
к. т. н., доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Посилання

1. Гребеннік І. В. Математичні моделі та методи комбінаторної оптимізації в геометричному проектуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" / І. В. Гребеннік. – Харків, 2006. – 49 с.
2. Основные методы решения задачи фигурной нерегулярной укладки плоских деталей [Електронний ресурс] / Р. Т. Мурзакаев, В. С. Шилов, А. В. Буркова // Электронный научный журнал : Инженерный вестник Дона. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/2043.
3. Стоян Ю. Г. Математические модели и оптимизационные методы геометрического проектирования / Ю. Г. Стоян, С. В. Яковлев. – Киев: Наукова думка, 1986. – 259 с.
4. Емец О. А. О задачах оптимизации взаимного расположения прямоугольников в условиях стохастической, интервальной или нечеткой неопределенности / О. А. Емец, Т. Н. Барболина // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія : Фізико-математичні науки. – 2015. – Вип. 12. – С. 83 – 100.
5. Чупринка В. І. Розвиток наукових основ автоматизованого проектування схем розкрою деталей взуття та шкіргалантереї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра" / В. І. Чупринка. – Київ, 2009. – 35 с.
6. Яремчук C. І. Збіжність методу G-проекції / C. І. Яремчук, Л. В. Рудюк // Радиоэлектроника и інформатика. – 2004. – Выпуск № 4 (29). – С. 69 – 73.
7. Петренко С. В. Оптимизация размещения двумерных геометрических объектов на анизотропном материале с использованием методов математического программирования: дис. канд. техн. наук : 05.13.18 / Петренко Семен Васильевич. – Уфа, 2005. – 107 с.
Опубліковано
2016-08-25
Як цитувати
[1]
А. Пономаренко і С. Ковальчук, РОЗГЛЯД МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗАДАЧ РОЗКРОЮ-УПАКОВКИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ПЛОСКИХ ВЗАЄМНО ОРІЄНТОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ У ЗАДАНИХ ОБЛАСТЯХ ВІДНОСНО ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ, НПВНТУ, № 2, Сер 2016.
Розділ
Застосування результатів досліджень

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.