СУБСТРУКТУРНЕ ЗМІЦНЕННЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ПІСЛЯ ТЕРМОЦИКЛЮВАННЯ

  • Михайло Вікторович Лисий Вінницький національний технічний університет
  • Анатолій Іванович Білюк Вінницький державний педагогічний університет
  • Анатолій Дмитрович Слободяник Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: термоциклювання, композиційні матеріали, точкові дефекти, дислокаційна структура, домішкові атоми, субструктурне зміцнення, внутрішнє тертя

Анотація

Зроблено оцінку визначення параметрів дислокаційної структури та характеристик амплітудної залежності внутрішнього тертя за кривими залежності згасання в алюмінієвих сплавах.

Біографії авторів

Михайло Вікторович Лисий, Вінницький національний технічний університет
к. ф-м. н., доцент кафедри загальної фізики
Анатолій Іванович Білюк, Вінницький державний педагогічний університет
к. ф-м. н., доцент кафедри фізики
Анатолій Дмитрович Слободяник, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри загальної фізики

Посилання

1. Гранато A. Дислокационная теория поглощения // A. Гранато, K. Люкке // Ультразвуковые методы исследования дислокаций. – М. : Издательство иностранной литературы. – 1963. – С. 27.
2. Механическая спектроскопия металлических материалов / [Блантер М. С., Головин И. С., Головин С. А. и др.]. – М. : МИА, 1994. – 256 с.
3. Білюк А. І. Вплив термоциклювання під навантаженням на структурні зміни дисперсійно-твердіючих алюмінієвих сплавів/ А. І. Білюк // Металофизика и новейшие технологи. – 1997. – Т. 19. – № 6. – С. 78 – 80.
4. Лисий М. В. Формування зміцнюючої субструктури в композиційних матеріалах на основі алюмінію /
М. В. Лисий, О. В. Мозговий, А. І. Білюк // Вісник ВПІ. – 2012. – №3. – С. 148 – 153.
5. Зузяк П. М. Контроль дислокационной структуры материала методом регрессионного анализа/
П. М. Зузяк, А. И. Билюк, И. И. Федорчук // Материалы 7-й Российской научно-технической конференции "Демпфирующие материалы''. – Киров. –1994. – С. 142.
6. Влияние различных видов деформации на физико-механические свойства ГПУ- и ГЦК-металлов и сплавов / В. В. Калиновский, М. Б. Лазарева, Д. Г. Малыхин [и др.] // Успехи физики металлов. – 2015. – Т. 16, № 1. –
С. 61 – 84.
Опубліковано
2017-03-21
Як цитувати
[1]
М. Лисий, А. Білюк, і А. Слободяник, СУБСТРУКТУРНЕ ЗМІЦНЕННЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ПІСЛЯ ТЕРМОЦИКЛЮВАННЯ, НПВНТУ, № 4, Бер 2017.
Розділ
Застосування результатів досліджень

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.