МЕТОД ПОБУДОВИ ІНТЕРВАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ У СКЛАДІ ПРЕЦЕДЕНТУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЖУРНАЛУ ПОДІЙ

Сергій Федорович Чалий, Ігор Вікторович Левикін

Анотація


Запропоновано метод побудови інтервальної моделі процесу розв’язування задачі як складника прецеденту на основі аналізу журналу подій процесної інформаційної системи. Метод містить у собі етапи визначення інтервалів подій логу, що відповідають діям процесу, виділення множин послідовних, паралельних та незалежних інтервалів подій, а також побудови інтервальної моделі процесу шляхом об’єднання цих множин. На відміну від сучасних підходів, ознаки послідовного та паралельного виконання визначають не для окремих подій, а для інтервалів подій, що дозволяє відобразити в моделі не стани, а дії процесу з урахуванням тривалості виконання цих дій. Використання інтервальної моделі в межах прецедентного підходу дозволяє вибрати прецедент на основі оцінки часу розв’язування задачі.


Ключові слова


прецедент, бізнес-процес, інтелектуальний аналіз процесів, процесне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Watson I. Case-based reasoning is a methodology not a technology / I. Watson // Knowledge-based systems. – 1999. – № 12. – P. 303 – 308.

Николайчук О. А. Применение прецедентного подхода для автоматизированной идентификации технического состояния деталей механических систем / О. А. Николайчук, А. Ю. Юрин // Автоматизация и современные технологии. – 2009. – № 5. – С. 3 – 12.

Aamodt A. Case-Based Reasoning: Foundational issues, methodological variations, and system approaches /

A. Aamodt, E. Plaza // AI Communications. – 1994. – № 7 (1). – Р. 39 – 59.

Люгер Д. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем / Д. Ф. Люгер. – М. : Вильямс, 2003. – 864 с.

Weske М. Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures / M. Weske. [2nd edition]. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. – 403 p.

Van der Aalst W. M. P. Process Mining: Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes / W. M. P. Van der Aalst. – Springer Berlin Heidelberg, 2011. – 352 p.

Van der Aalst W. M. P. Process Mining in the Large: A Tutorial / W. M. P. Van der Aalst // Business Intelligence. – 2014. – Vol. 172. – P. 33 – 76.

Чалый С. Ф. Выявление интервалов ожидания в бизнес-процессах на основе анализа последовательностей событий / С. Ф. Чалый, И. В. Левыкин // Технологический аудит и резервы производства, 2016. – № 5/2 (31). –

С. 71 – 76.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2307-5376