АНАЛІЗ ВПЛИВУ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА НА УСТАЛЕНИЙ РЕЖИМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ РІВНЯНЬ СТАНУ В ФОРМІ КОШІ

Олександр Леонідович Шпак

Анотація


У статті виконано аналіз чутливості зміни вихідних характеристик силового трансформатора до зміни його параметрів. Розрахунок чутливості виконано з використанням диференціальних рівнянь у формі Коші. На основі аналізу запропоновано просторову магнітну систему, яка дозволяє зменшити індуктивності розсіювання в трансформаторі, що призводить до зниження як втрат холостого ходу, так і навантажувальних втрат під час використання їх у електричних мережах. 


Ключові слова


електрична мережа, силові трансформатори, параметрична чутливість, просторова магнітна система, втрати активної потужності

Повний текст:

PDF

Посилання


Шпак О. Л. Математична модель однофазного трансформатора як групового елемента в електроенергетичній системі / О. Л. Шпак // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2015. – № 4. – С. 34 – 36.

Шпак О. Л. Математична модель трифазного трансформатора як елемента електроенергетичної системи / О. Л. Шпак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 3. – С. 73 – 77.

Черкашин Ю. С. Расчет трансформаторов при произвольных законах изменения напряжения и тока / Ю. С. Черкашин // Силовая электроника. – 2009. – № 2. – С. 26 – 30.

Патент № 104527 Україна, МПК6 Н 01 F 27/06, Н 01F 30/12. Трифазний трансформатор / Білий Л. А., Ковівчак Я. В. Шпак О. Л. ; заявник та патентовласник Білий Л. А., Ковівчак Я. В. Шпак О. Л. –

№ а201213993 ; заявл. 10.12.2012 ; опубл. 10.02.14. Бюл. № 3.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2307-5376