КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗКЛАДУ ТРИКАЛЬЦІЙФОСФАТУ ТЕТРАХЛОРОМЕТАНОМ

  • Ростислав Дмитрович Крикливий Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Василь Григорович Петрук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: фосфатна сировина, тетрахлорометан, переробка, хлорування, відгонка фосфору

Анотація

У статі досліджено вплив кінетичних параметрів відгонки оксохлориду фосфору (V) за взаємодії Ca3(PO4)2 з CCl4. У температурному режимі 350 – 550 °С досягнуто практично повної відгонки оксохлориду фосфору (V). Показано, що переведення процесу відгонки фосфору в режим розкиснювального обміну з СС14 дозволяє уникнути енергоємного процесу відновлення фосфору, знижує температурний режим та енергоємність хімічних перетворень.

Біографії авторів

Ростислав Дмитрович Крикливий, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

асистент кафедри хімії та методики навчання хімії

Василь Григорович Петрук, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, директор інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля

Посилання

1. Сучасний стан фосфатно-тукової промисловості України / [С. В. Вакал, І. М. Астрелін, М. О. Трофіменко, О. Є. Золотарьов.]. – Суми: Собор, 2005. – 80 с.
2. Сеньковский Ю. Н. Фосфориты Запада Украины / Ю. Н. Сеньковский, В. В. Глушков, А. Ю. Сеньковский. – К. : Наукова думка, 1989. – 132 с.
3. Повх І. В. Коньюктура світового ринку сировини для виробництва мінеральних добрив / І. В. Повх,
Т. І. Повх // Хімічна промисловість України. – 1998. – № 1. – С. 3 – 5.
4. Хариков А. М. Об альтернативных источниках фосфатного сырья / А. М. Хариков, В. Г. Зареченый,
И. П. Воробьева // Хімічна промисловість України. – 1998. – № 2. – С. 8 – 11.
5. Позин М. Е. Технология минеральных солей (удобрений, пестицидов, промышленных солей, окислов и кислот) : в 2-х ч. / М. Е. Позин. – [4-е изд.]. – Л. : Химия, 1974. – Ч. 2. – 768 с.
6. Крикливий Р. Д. Дослідження впливу кальцій карбонату на відновлення трикальційфосфату /
Р. Д. Крикливий, Є. П. Дєлян // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного університету. Технічні науки. – 2008. – № 2 (10). – С. 46 – 48.
7. Крикливый Д. И. Новые технические решения в производстве фосфора при восстановлении фосфатного сырья природным газом: дисс. ... доктора техн. наук : 05.17.01 / Крикливый Дмитрий Изотович. – Харьков, 1993. – 317 с.
8. Федоров А. А. Аналитичеккая химия фосфора / А. А. Федоров, Ф. В. Черняховская, А. С. Вернидуб. – М: Наука, 1974. – 220 с.
9. Харитонов Ю. Я. Аналитическая химия. Количественный анализ. Физико-химические методы анализа / Ю. Я Харитонов, Д. Н. Джабаров, В. Ю. Григорьева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 368 с.
Опубліковано
2017-07-04
Як цитувати
[1]
Р. Крикливий і В. Петрук, КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗКЛАДУ ТРИКАЛЬЦІЙФОСФАТУ ТЕТРАХЛОРОМЕТАНОМ, НПВНТУ, № 1, с. 1-5, Лип 2017.
Розділ
Застосування результатів досліджень

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.