ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГООБ'ЄКТАМИ В НЕШТАТНИХ РЕЖИМАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ МОДУЛІВ

  • Костянтин Юрійович Бровко Українська інженерно-педагогічна академія
Ключові слова: інформаційно-керуючі системи, програмно-технічний комплекс, автоматизовані системи керування технологічними процесами, електроенергетичні об'єкти

Анотація

Для підвищення надійності функціонування інформаційно-керуючих систем програмно-технічного комплексу автоматизованих систем керування технологічними процесами електроенергетичних об'єктів запропоновано вдосконалити програмно-апаратні й технічні засоби мікропроцесорних систем у вигляді впровадження модуля виявлення аварійних ознак у нештатних режимах функціонування електроенергетичного обладнання. Розглянуто режими функціонування мікропроцесорних систем: зчитування, запису, введення, виведення, обміну даними, вибору команд – в умовах відхилення величин характеристик технологічних параметрів технологічного процесу на енергоблоках теплових і атомних електростанцій у режимі реального часу.

Біографія автора

Костянтин Юрійович Бровко, Українська інженерно-педагогічна академія

аспірант кафедри автоматизації енергетичних процесів

Посилання

1. Буданов П. Ф. Синергетический подход к разработке модели принятия решения оперативным персоналом АЭС в нештатных ситуациях / П. Ф. Буданов, К. Ю. Бровко // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. – Харків : Харків. ун-т Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2013. – Вип. 1 (108). – С. 256 – 262.
2. Буданов П. Ф. Метод кластерного анализа для обработки информационного пространства в автоматизированных тренажерах по подготовке оперативного персонала АЭС / П. Ф. Буданов, К. Ю. Бровко // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. – Харків : Харків. ун-т Повітряних Сил імені Івана Кожеду-ба. – 2013. – Вип. 2 (109). – С. 106 – 111.
3. Буданов П. Ф. Моделювання ознак аварійності параметрів технологічного процесу об'єктів електроенергетики / П. Ф. Буданов, К. Ю. Бровко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків : Харків. ун-т Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2015. – Вип. 2 (43). –
С. 84 – 88.
4. Буданов П. Ф. Просторово-часова модель інформаційного простору з фрактальною структурою / П. Ф. Буданов, К. Ю. Бровко // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. – Харків : Харків. ун-т Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2015. – Вип. 7 (132). – С. 15 – 19.
5. Буданов П. Ф. Метод фрактального обнаружения аварийных признаков в информационном пространстве технологического процесса / П. Ф. Буданов, К. Ю. Бровко // Системи озброєння і військова техніка. – 2015. – № 4 (44). – С. 56 – 60.
6. Буданов П. Ф. Влияние фрактальных свойств информационного пространства на процесс формирования случайного сигнала с признаками аварийности / П. Ф. Буданов, К. Ю. Бровко // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. – Харків : Харків. ун-т Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2016. – Вип. 1 (138). – С. 10 – 14.
7. Буданов П. Ф. Экспериментальные исследования пространственно-временной модели информационного пространства для процесса формирования случайного сигнала с признаками аварийности /
П. Ф. Буданов, К. Ю. Бровко // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. – Харків : Харків. ун-т Повітряних сил імені І. Кожедуба. – 2016. – Вип. 3 (140). – С. 227 – 233.
8. Буданов П. Ф. Повышение надежности управления технологическим процессом энергообъекта способом выявления аварийных признаков в нештатных режимах функционирования на основе метода фрактального обнаружения / П. Ф. Буданов, К. Ю. Бровко // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. – Харків : Харків. ун-т Повітряних сил ім. І. Кожедуба. – 2016. – Вип. 7 (144). – С. 175 – 180.
9. Буданов П. Ф. Повышение надёжности функционирования энергообъектов на основе усовершенствования программно-технического комплекса автоматизированной подсистемы аварийной и предупредительной защиты / П. Ф. Буданов, К. Ю. Бровко, П. В. Васюченко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків : Харків. ун-т Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2016. – Вип. 3 (48). – С. 161 – 167.
10. Буданов П. Ф. Динамічна просторово-часова модель інформаційно-керуючих систем програмно-технічних комплексів АСУ ТП енергоблоку електростанції / П. Ф. Буданов, К. Ю. Бровко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків : Харків. ун-т Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2016. – Вип. 4 (49). – С. 80 – 85.
Опубліковано
2017-07-05
Як цитувати
[1]
К. Бровко, ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГООБ’ЄКТАМИ В НЕШТАТНИХ РЕЖИМАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ МОДУЛІВ, НПВНТУ, № 1, с. 1-6, Лип 2017.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.