ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СХЕМ КОНТУРІВ РОТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ

  • Олександр Миколайович Бесараб Одеський національних політехнічний університет
  • Валентин Миколайович Невольніченко Одеський національних політехнічний університет
  • Світлана Павлівна Савич Одеський національних політехнічний університет
  • Михайло Юрійович Шабовта Одеський національних політехнічний університет
Ключові слова: асинхронний двигун, багатоконтурна схема, перехідний процес, струм короткого замикання, електромагнітний момент

Анотація

На основі приведених розрахунків перехідних процесів у асинхронному двигуні з використанням одно- та багатоконтурних схем зроблено висновки щодо сфери їхнього застосування.

Біографії авторів

Олександр Миколайович Бесараб, Одеський національних політехнічний університет
канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту
Валентин Миколайович Невольніченко, Одеський національних політехнічний університет
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту
Світлана Павлівна Савич, Одеський національних політехнічний університет
канд. техн. наук, доцент кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту
Михайло Юрійович Шабовта, Одеський національних політехнічний університет
канд. техн. наук, доцент кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

Посилання

1. Гамазин С. И. Переходные процессы в системах электроснабжения с электродвигательной нагрузкой /
С. И. Гамазин, Т. А. Садыкбеков. – Алма-Ата : Гылым, 1991. – 302 с.

2. Сыромятников И. А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / И. А. Сыромятников; под ред. Л. Г. Мамиконянца. – [4-е изд.]. – М.: Энеогоатомиздат, 1984. – 240 с.

3. Казовский Е. Я. Переходные процессы в электрических машинах переменного тока / Е. Я. Казовский. – М. : Изд. АН СССР, 1962. – 624 с.

4. Сивокобиленко В. Ф. Математическое моделирование переходных
процессов на электрических станциях / В. Ф. Сивокобиленко, М. А. Меженкова // Электричество. – 2004. – № 4. – C 5 – 9.

5. Сивокобыленко В. Ф. Переходные процессы в многомашинных системах электроснабжения электрических станций / В. Ф. Сивокобыленко. – Донецк : ДПИ, 1984. – 116 с.

6. Сивокобыленко В. Ф. Расчёт параметров схем замещения и пусковых характеристик глубокопазных асинхронных машин / В. Ф. Сивокобыленко, В. А. Павлюков // Электричество. – М. : – № 10 – 1979. –
C. 35 – 39.

7. Larin A. Computer simulation of the transient in AC machines at short-circuits and connections to a network on the basis of the experimental frequency response characteristics / A. Larin, A. Abdessalem // 9th International Symposium on Short-circuit currents in power systems, SCC'2000, Cracow, October 11 – 13, 2000. – P. 39 – 45.

8. Рогозин Г. Г. Визначення електромагнітних параметрів машин змінного струму: нові експериментальні методи / Г. Г. Рогозин. – К : Техніка, 1992. – 168 с.

9. Шабовта М. Ю. Повышение эффективности защиты и автоматики на предприятиях с непрерывным технологическим циклом: 05.09.03 / Шабовта Михаил Юрьевич. – Одесса: 2013. – 276 с.
Опубліковано
2015-11-17
Як цитувати
[1]
О. Бесараб, В. Невольніченко, С. Савич, і М. Шабовта, ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СХЕМ КОНТУРІВ РОТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ, НПВНТУ, № 3, Лис 2015.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.