Урахування імовірності станів у мікропрограмному автоматі з операційним автоматом переходів.

  • Роман Маркович Бабаков Донецький національний університет імені В. Стуса, м. Вінниця
Ключові слова: мікропрограмний автомат, операційний автомат переходів, транзитні стани, імовірності станів

Анотація

Запропоновано підхід до визначення порівняльної ефективності варіантів синтезу мікропрограмного автомата з операційним автоматом переходів. Підхід полягає у визначенні середньої кількості переходів до кожного стану автомата з подальшим обчисленням імовірності станів і середньої кількості тактів в одному циклі роботи автомата. Цей підхід доцільний за використання транзитних станів і дозволяє обрати один із декількох варіантів синтезу, за якого середнє число тактів роботи автомата є найменшим.

Біографія автора

Роман Маркович Бабаков, Донецький національний університет імені В. Стуса, м. Вінниця

к. т. н., доцент, доцент кафедри прикладної механіки та комп'ютерних технологій

Посилання

1. Глушков В. М. Синтез цифровых автоматов / В. М. Глушков. – М. : Физматгиз, 1962. – 476 с.
2. Баранов С. И. Синтез микропрограммных автоматов / С. И. Баранов. - Л. : Энергия, 1979. - 232 с.
3. Баркалов А. А. Операционное формирование кодов состояний в микропрограммных автоматах /
А. А. Баркалов, Р. М. Бабаков // Кибернетика и системный анализ. – 2011. – № 2. – С. 21 – 26.
4. Бабаков Р. М. Использование транзитных состояний в микропрограммном автомате с операционным автоматом переходов / Р. М. Бабаков, И. В. Ярош // Сборник научных трудов ДонНТУ. Серия: «Вычислительная техника и автоматизация». – Красноармейск: ДонНТУ, 2016. – Выпуск 1 (29). – С. 56 – 64.
5. Баркалов А. А. Синтез устройств управления на программируемых логических устройствах /
А. А. Баркалов. – Донецк, ДонНТУ, 2002. – 262 с.
6. Майоров С. А. Структура электронных вычислительных машин / С. А. Майоров, Г. И. Новиков. – Л. : Машиностроение, 1979. – 384 с.
Опубліковано
2017-06-22
Як цитувати
[1]
Р. Бабаков, «Урахування імовірності станів у мікропрограмному автоматі з операційним автоматом переходів»., НПВНТУ, № 2, Чер 2017.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.