Підвищення якості фільтрації електрокардіосигналу за допомогою фільтрів Вінера та Чебишева

  • Володимир Олегович Устименко Дніпровський державний технічний університет
  • Катерина Анатоліївна Клочко Дніпровський державний технічний університет
  • Альбіна Володимирівна Бідун Дніпровський державний технічний університет
Ключові слова: кардіосигнал, обробка сигналу, шум, фільтрація

Анотація

У статті досліджено причини виникнення шумів у електрокардіограмах та недоліки фільтрів верхніх та нижніх частот на прикладі портативного електрокардіографа. Запропоновано використання в електрокардіографі фільтрів Вінера та Чебишева. Показано, що якість фільтрації електрокардіосигналу за допомогою фільтрів Чебишева та Вінера порівняно з фільтрами верхніх і нижніх частот підвищилась приблизно вдвічі.

Біографії авторів

Володимир Олегович Устименко, Дніпровський державний технічний університет

старший викладач кафедри електроніки

Катерина Анатоліївна Клочко, Дніпровський державний технічний університет

к. т. н., старший викладач кафедри електроніки

Альбіна Володимирівна Бідун, Дніпровський державний технічний університет

магістр кафедри електроніки

Посилання

1. Корнацький В. М. Проблеми здоров’я суспільства та продовження життя / В. М. Корнацький. – К. : Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска, 2006. – 46 с.
2. Макаров Л. М. Холтеровское мониторирование / Л. М. Макаров. – М. : Медпрактика, 2000. – 216 с.
3. Зубинов Ю. И. Азбука ЭКГ / Ю. И. Зубинов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 160 с.
4. Якимов Е. В. Цифровая обработка сигналов: учебное пособие / Е. В. Якимов. – Томск : издательство ТПУ, 2006. – 188 с.
5. Лежнина И. А. Электрокардиограф на наноэлектродах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. тех. наук : спец. 05.11.17 «Приборы, системы и изделия медицинского назначения» / И. А. Лежнина. – Томск, 2010. – 22 с.
6. Райгайян Р. М. Анализ биомедицинских сигналов. Практический поход / Р. М. Райгайян. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 345 с.
7. Куракіна Т. В. Метод аналізу ЕКГ-сигналу на основі безперервного вейвлет-перетворення / Т. В. Куракіна, Ю. В. Твердохліб // Сучасні інформаційні системи і технології. – 2013. – № 1. – С. 139 – 140.
8. Вуйцик В. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних електрографічних сигналів / В. Вуйцик. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 308 с.
Опубліковано
2017-06-22
Як цитувати
[1]
В. Устименко, К. Клочко, і А. Бідун, Підвищення якості фільтрації електрокардіосигналу за допомогою фільтрів Вінера та Чебишева, НПВНТУ, № 2, Чер 2017.
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.