МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Лисак Вінницький національний технічний університет
  • Юлія Володимирівна Міронова Вінницький національний технічний університет
  • Ольга Леонідівна Рудковська Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

захист інформації, математична модель, нечітка логіка

Анотація

У роботі розглянуто вплив значень показників окремих параметрів на загальний стан захищеності інформації. У результаті дослідження розроблено математичну модель оцінювання рівня захисту інформації на підприємстві засобами математичного апарату нечіткої логіки.

Біографії авторів

Наталія Володимирівна Лисак, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем

Юлія Володимирівна Міронова, Вінницький національний технічний університет

старший викладач кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем

Ольга Леонідівна Рудковська, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри фінансів

Посилання

1. Сорокіна І. В. Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства / І. В. Сорокіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №12 (102). – С. 114 – 122.

2. Архипов А. Е. Технологии экспертного оценивания в задачах защиты информации / А. Е. Архипов,
С. А. Архипова, С. А. Носок // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : міжнар. наук.-техн. журн. – 2005. – № 1. – С. 89 – 94.

3. Степанов А. В. Характерные особенности задачи построения комплексной системы защиты информации распределенных корпоративных ресурсов / А. В. Степанов // Захист інформації. – 2007. – Спец. вип. – С. 131 – 134.

4. Дудикевич В. Б. Ієрархічна модель захисту даних в інформаційних технологіях / В. Б. Дудикевич,
Г. В. Микитин, Ю. Р. Гарасим // Проблеми і перспективи Роозвитку ІТ-індустрії : зб. тез. доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Вид-во ХНУРЕ, 2010. – С. 212 – 213.

5. Ілляшенко С. М. Економічний ризик : навч. посіб. 2-ге вид., доп., перероб. / С. М. Ілляшенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.

6. Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур : монографія /
Н. Й. Реверчук. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 195 с.

7. Ермошин В. В. Методика оценки информационных рисков предприятия / В. В. Ермошин // Захист інформації. – 2009. – №4 (45). – С. 80 – 88.

8. Ротштейн А. П. Інтелектуальні технології ідентифікації: нечіткі множини, генетичні алгоритми, нейронні мережі : монографія / А. П. Ротштейн. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 1999. – 320 с.

9. Штовба С. Д. Порівняння критеріїв навчання нечіткого класифікатора / С. Д. Штовба // Вісник ВПІ. – 2007. – № 6. – С. 84 – 91.

10. Корченко А. Г. Построение систем защиты информации на нечетких множествах. Теория и практические решения / А. Г. Корченко. – К. : "МК-Прес", 2006. – 320 с

11. Самарский А. А. Математическое моделирование : Идеи. Методы. Примеры / А. А. Самарский,
А. П. Михайлов. − М. : Физматлит, 2001. – 213 с.

12. Сергеева Л. Н. Нелинейная экономика: модели и методы / Л. Н. Сергеева. − Запорожье : Полиграф, 2003. – 217 с.

13. Стасюк А. И. Анализ методов выполнения нечетких операций над нетолерантными числами для использования в системах защиты информации / А. И. Стасюк, А. Г. Корченко, В. В. Душеба, В. А. Рындюк, Н. В. Семенова // Зб. наук. пр. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – 2002. – Вип. 18. – С. 27 – 30.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 52

Опубліковано

2015-11-17

Як цитувати

[1]
Н. В. Лисак, Ю. В. Міронова, і О. Л. Рудковська, «МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ», НаукПраці ВНТУ, вип. 3, Лис 2015.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.