ІНТЕРПОЛЯЦІЯ NURBS-КРИВИМИ В БАГАТОВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ

  • Олег Олександрович Юдін Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто побудову кривих на основі NURBS із використанням базових функцій Бернстайна. Розроблено підхід до побудови інтерполяційних кривих у багатовимірному просторі, що дозволить розширити область їх застосування. Описана методика побудови багатовимірних кривих такого типу дозволяє ефективно вирішувати задачі для просторів великої розмірності.

Біографія автора

Олег Олександрович Юдін, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри автоматики та вимірювальної техніки
Як цитувати
[1]
О. Юдін, ІНТЕРПОЛЯЦІЯ NURBS-КРИВИМИ В БАГАТОВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.