ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ ВІД ТРАНЗИТНОГО ПЕРЕТІКАННЯ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ

  • Олександр Борисович Бурикін Вінницький національний технічний університет
  • Володимир Андрійович Видмиш Вінницький національний технічний університет
  • Павло Павлович Медяний Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: електроенергетична система, транзит потужності, розподіл втрат потужності

Анотація

У статті запропоновано методику визначення втрат потужності від транзитних перетікань у мережах електричної системи. В основу методики покладено метод накладання. Розрахунки виконано на базі струморозподілу для лінійної моделі нормального режиму ЕС, яка повністю еквівалентна початковій нелінійній моделі для заданого моменту часу.

Біографії авторів

Олександр Борисович Бурикін, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., старший викладач кафедри електричних станцій та систем
Володимир Андрійович Видмиш, Вінницький національний технічний університет
асистент кафедри електричних станцій та систем
Павло Павлович Медяний, Вінницький національний технічний університет
магістрант кафедри електричних станцій та систем

Посилання

1. Лежнюк П. Д. Додаткові втрати електроенергії як результат взаємовпливу електричних мереж /
Лежнюк П. Д., Кулик В. В., Бурикін О. Б., Поліщук А. Л. // Енергетика: проблеми та перспективи. Погляд
громадськості – К.: ГРІФРЕ. – 2007. – № 4. – С. 180 – 184.

2. Указания о расчете расхода электроэнергии на транзитные межсистемные перетоки: РД 34.09.252 /
Министерство энергетики и электрификации СССР. – Офиц. изд. – М.: ЦДУ ЕЭС СССР, 1979. – 8 с.

3. Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження:
ГНД 34.09.204-2004 / М-во палива та енергетики України. – Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ: М-во палива та
енергетики України, 2004. – 159 с.

4. Лежнюк П. Д. Взаємовплив електричних мереж в процесі оптимального керування їх режимами /
Лежнюк П. Д., Кулик В. В., Бурикін О. Б. – Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. –123 с. –
ISBN 978-966-641-253-2.

5. Железко Ю. С. Расчёт, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях:
Руководство для практических расчетов. // Железко Ю. С., Артемьев А. В., Савченко О. В. – М.: ЭНАС, 2008. –
280 с. – ISBN 978-5-93196-910-7.
Як цитувати
[1]
О. Бурикін, В. Видмиш, і П. Медяний, ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ ВІД ТРАНЗИТНОГО ПЕРЕТІКАННЯ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.