ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ ДОВЖИН ОПТИЧНОЇ ХВИЛІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОГО КОНТРОЛЮ СКЛАДУ РЕЧОВИНИ

  • Василь Васильович Кухарчук Вінницький національний технічний університет
  • Володимир Васильович Богачук Вінницький національний технічний університет
  • Валерій Федорович Граняк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: рівняння Шрьодінгера, оператор Гамільтона, спектр, квантове число

Анотація

У цій роботі запропоновано метод вибору інформаційної та опорної оптичної хвилі для вимірювання складу речовини оптичними методами та розглянуто перспективи використання різних оптичних діапазонів для експрес-вимірювання складу речовини.

Біографії авторів

Василь Васильович Кухарчук, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань
Володимир Васильович Богачук, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті
Валерій Федорович Граняк, Вінницький національний технічний університет
студент інституту електроенергетики та електромеханіки

Посилання

1. Богачук В. В. Методи та засоби вимірювального контролю порошкоподібних матеріалів: моногр. / В. В.
Богачук, Б. І. Мокін – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 141 с. – ISBN-966-641-245-6

2. Берлинер М. А. Измерение влажности. – Изд. 2-е, переработанное и дополненное. / М. А. Берлинер – М.:
Энергия, 1973. – 420 с.

3. Кухарчук В. В. Аналіз методів неруйнівного контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків /
В. В. Кухарчук, В. В. Богачук, І. К. Говор, В. Ф. Граняк // Вісник ВПІ. – 2009, №5. – С. 7 – 14.

4. Матвеев А. Н. Атомная физика: учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Матвеев – М.: Высшая
школа, 1989. – 439 с.

5. Молекулярные спектры [Электронный ресурс]: Словари и энциклопедии на Академике / Режим доступу:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/1747/%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A3%D0%9B
%D0%AF%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%95.

6. Сивухин Д. В. Общий курс физики: учебное пособие для вузов. В 5 т. Т. VI. Оптика / Д. В. Сивухин – М.:
Физматлит, 2005. – 795 с.

7. Лансберг Г. С. Оптика: учебное пособие для вузов. / Г. С. Лансберг – М.: Физматлит, 2003 г. – 848 с.
Як цитувати
[1]
В. Кухарчук, В. Богачук, і В. Граняк, ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ ДОВЖИН ОПТИЧНОЇ ХВИЛІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОГО КОНТРОЛЮ СКЛАДУ РЕЧОВИНИ, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.