ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СТРУКТУРИ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛЕВОГО МОНОШАРУ НА ПОВЕРХНІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО НАДПРОВІДНИКА МЕТОДОМ ФОТОЕЛЕКТРОННОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ З КУТОВОЮ РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ (ОГЛЯД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ПРАЦЬ)

  • Володимир Данилович Борисенко Вінницький національний технічний університет
  • Вікторія Геннадіївна Борисенко Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
Ключові слова: фотоемісійна спектроскопія, високотемпературні надпровідники, поверхневий сигнал

Анотація

Методом фотоемісійної спектроскопії з кутовим розділенням (ARPES або ФЕСКР) проведено детальне порівняльне дослідження низки YBCO-зразків з різною концентрацією носіїв (від 0,05 до 0,25 дірок на елементарну комірку), легованих киснем і кальцієм. Показано, що фотоемісійний спектр має, як правило, дві складові: металеву та надпровідну, які репрезентують, відповідно, сигнали з першого поверхневого подвійного CuO2 шару та з об’єму зразка. Шляхом аналізу отриманих спектрів розділено ці об’ємний та поверхневий сигнали й досліджено особливості їх електронних властивостей.

Біографії авторів

Володимир Данилович Борисенко, Вінницький національний технічний університет
к. т. н, доцент кафедри фізики та фотоніки
Вікторія Геннадіївна Борисенко, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
магістрант

Посилання

1. Zabolotnyy V. B. Momentum and temperature dependence of renormalization effects in the high-temperature
superconductor Yba2Cu3O7?d / V. B. Zabolotnyy, S. V. Borisenko, A. A. Kordyuk et al. // Phys. Rev. – 2007. – B 76.
– Р. 064519 (1 – 5).

2. Kordyuk A. A. Constituents of the quasiparticle spectrum along the nodal direction of high-Tc cuprates / A. A.
Kordyuk, S. V. Borisenko, V. B. Zabolotnyy et al. // Phys. Rev. – 2006. – Lett. 97. – P. 017002 (1 – 4).

3. Gofron K. Occurrence of van Hove singularities in YBa2Cu4O8 and YBa2Cu3O6.9 / K. Gofron, J. C.
Campuzano, H. Ding et al. // J. Phys. – 1993. – Chem. Solids. 54. – P. 1193 – 1198.

4. Schabel M. C. Angle-resolved photoemission on untwinned YBa2Cu3O6.95. I. Electronic structure and
dispersion relations of surface and bulk bands / M. C. Schabel, C.-H. Park, A. Matsuura, Z.-X. Shen, D. A. Bonn //
Phys. Rev. – 1998. – B 57. – P. 6090 (1 – 4).

5. Schabel M. C. Angle-resolved photoemission on untwinned YBa2Cu3O6.95. II. Determination of Fermi surfaces
/ M. C. Schabel, C.-H. Park, A. Matsuura, Z.-X. Shen, D. A. Bonn, Ruixing Liang, and W. N. Hardy // Phys. Rev –
1998. – B 57. – P. 6107 (1 – 6).

6. Lu D. H. Superconducting Gap and Strong In-Plane Anisotropy in Untwinned Yba2Cu3O7-d / D. H. Lu, D. L.
Feng, N. P. Armitage, K. M. Shen, A. Damascelli, C. Kim, F. Ronning, Z.-X. Shen, D. A. Bonn, R. Liang, W. N.
Hardy, A. I. Rykov, and S. Tajima // Phys. Rev. – 2001. – Lett. 86. – P. 4370 (1 – 5).

7. Andersen O. K. LDA energy bands, low-energy hamiltonians, t', t_p, t (k), and J / O. K. Andersen, A. I.
Lichtenstein, O. Jepsen, and F. Paulsen // J. Phys. – 1995. – Chem. Solids. 56. – P. 1573 – 1578.

8. Kordyuk A. A. Evidence for CuO conducting band splitting in the nodal direction of Bi2Sr2CaCu2O8+d / A. A.
Kordyuk, S. V. Borisenko, A. N. Yaresko et al. // Phys. Rev. – 2004. – B. 70. – P. 214525 (1 – 5).

9. Luttinger J. M. Fermi Surface and Some Simple Equilibrium Properties of a System of Interacting Fermions / J.
M. Luttinger // Phys. Rev. – 1960. – 119. – P. 1153 (1 – 4).

10. Borisenko S. V. Anomalous Enhancement of the Coupling to the Magnetic Resonance Mode in Underdoped PbBi2212
/ S. V. Borisenko, A. A. Kordyuk, T. K. Kim, A. Koitzsch, M. Knupfer, M. S. Golden, J. Fink, M. Eschrig, H.
Berger, and R. Follath // Phys. Rev. – 2003. – Lett. 90. – P. 207001 (1 – 6).
Як цитувати
[1]
В. Борисенко і В. Борисенко, ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СТРУКТУРИ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛЕВОГО МОНОШАРУ НА ПОВЕРХНІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО НАДПРОВІДНИКА МЕТОДОМ ФОТОЕЛЕКТРОННОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ З КУТОВОЮ РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ (ОГЛЯД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ПРАЦЬ), НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Застосування результатів досліджень

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.