УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ

  • Сергій Михайлович Куземко Вінницький національний технічний університет
  • Володимир Миколайович Мельничук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: прийняття рішень, інтервальні обчислення, багатокритеріальні задачі

Анотація

Запропоновано та проведено експериментальні дослідження удосконаленого методу аналізу ієрархій, що ґрунтується на інтервальному оцінюванні переваг критеріїв та альтернатив.

Біографії авторів

Сергій Михайлович Куземко, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри обчислювальної техніки
Володимир Миколайович Мельничук, Вінницький національний технічний університет
студент

Посилання

1. Домарев В. В. Безопасность информационных технологий. Методология создания систем защиты /
В. В. Домарев – К.: ООО "ТИД "ДС", 2002. – 688 с.

2. Титоренко Г. А. Информационные технологии управления: учебное пособие для вузов / под ред. проф.
Г. А. Титоренко. – 2-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 439 с.

3. Курчиков Л. Н. Неопределенность и определенность / Л. Н. Курчиков – М., 1972. – 432 с.

4. Таха Хемди Введение в исследование операций / Таха Хемди – [7-е изд.]. Пер. с англ. – М.: Вильямс,
2005. – 902 с.

5. Аленфельд Г. Введение в интервальные вычисления / Г. Аленфельд, Ю. Херцбергер – М: Мир, 1987, –
360 с.
Як цитувати
[1]
С. Куземко і В. Мельничук, УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.