МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ ТРАНСФОРМАТОРОМ ПОПЕРЕЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНТРОЛЕРА TWIDO

  • Сергій Михайлович Левицький Вінницький національний технічний університет
  • Олег Олександрович Матієнко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: мікроконтролер, регулювання

Анотація

У роботі запропоновано застосування мікропроцесорного контролера Twido в системах електропостачання з поздовжньо-поперечним регулюванням напруги. Розроблено функціональну та програмну реалізацію мікроконтролера, яка відрізняється від відомих застосуванням функції ПІД- регулятора для визначення знаку похідної огинаючої реактивної потужності й дозволяє оптимізувати тривалість виконання циклу програми.

Біографії авторів

Сергій Михайлович Левицький, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті
Олег Олександрович Матієнко, Вінницький національний технічний університет
студент факультету електромеханіки, електроспоживання та енергетичного менеджменту

Посилання

1. Чичёв С. И. Информационно-измерительная система центра управления электрических сетей /
С. И. Чичёв, В. Ф. Калинин, Е. И. Глинкин. – М.: Машиностроение. – 2009. – 176 с. – ISBN 978-5-94275-506-5.

2. Труфанов И. Д. Научные основы разрешения инновационных проблем идентификации в системах
автоматизации процессов электрометалургии стали и сплавов / И. Д. Труфанов, А. П. Лютый и др. // Восточно-
европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 3/10(45). – С. 8 – 23.

3. Мокин Б. И. Автоматические регуляторы в электрических сетях / Б. И. Мокин, Ю. Ф. Выговский. – К.:
Техника, 1985. – 104 с.

4. Грабко В. В. Система регулювання напруги електричної мережі за умови обмеженого споживання
реактивної енергії / В. В. Грабко, С. М. Левицький. // Збірник наукових праць Дніпродзержинського
державного технічного університету (технічні науки). Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого
електроприводу. Теорія й практика». – 2007. – С. 536 – 538.

5. Twido. Программируемые контроллеры. Справочное руководство по программному обеспечению. –
Schneider Electric. – Telemecanique. – TWDUSE10AF ver 2.1 – 2004. – 478 с.

6. Аналоговые измерительные преобразователи переменного тока и напряжения переменного тока TIT. –
Vertesz electronics. – TIT_02VSD. – 2008. – 2 c. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до каталогу: –
http://www.vertesz.ru/product/pdf/TIT.pdf

7. Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности трехфазного тока типа Е849-М1 /
Описание. – ИТЦ "ЛaбopКoмплeктCepвиc". [Електронний ресурс]. – Режим доступу до каталогу:
http://www.measurement.ru/gk/electro/04/02/026.htm

8. Astrom Kristofer J. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning, 2nd Edition / K. J. Astrom, T. Hagglund. –
ISA, Research Triangle Park, NC, USA. – 1995. – 456 p.
Як цитувати
[1]
С. Левицький і О. Матієнко, МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ ТРАНСФОРМАТОРОМ ПОПЕРЕЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНТРОЛЕРА TWIDO, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.