МЕТОДИ ПОЛІПШЕННЯ ЦИФРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЙОГО СТРУКТУРИ

  • Олександр Миколайович Рейда Вінницький національний технічний університет
  • Юрій Володимирович Олійник Вінницький національний технічний університет
  • Анна Олександрівна Панчук Вінницький національний технічний університет
  • Михайло Любомирович Синенький Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: цифрове зображення, поліпшення якості зображення, частотні методи обробки, перетворення Фур’є, алгоритм фільтрації зображення, нелінійні методи фільтрації

Анотація

У статті розглянуто способи поліпшення якості цифрових зображень, принципи обробки цифрових зображень у частотній області за допомогою перетворень Фур’є. Запропоновано використовувати нелінійну фільтрацію для розв’язання таких завдань, як усунення шуму, відновлення пошкоджених частин зображення

Біографії авторів

Олександр Миколайович Рейда, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., старший викладач кафедри програмного забезпечення
Юрій Володимирович Олійник, Вінницький національний технічний університет
студент 4-го курсу факультету комп’ютерного інтелекту інституту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії
Анна Олександрівна Панчук, Вінницький національний технічний університет
студентка 4-го курсу факультету комп’ютерного інтелекту інституту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії
Михайло Любомирович Синенький, Вінницький національний технічний університет
студент 4-го курсу факультету комп’ютерного інтелекту інституту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Посилання

1. Грузман И. С. Цифровая обработка изображений в информационных системах: Учебное пособие. / И. С.
Грузман, В. С. Киричук, В. П. Косых, Г. И. Перетягин, А. А. Спектор. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. –
168 с.

2. Фурман Я. А. Цифровые методы обработки и распознавания бинарных изображений. / Я. А. Фурман, А.
Н. Юрьев, В. В. Яншин. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1992. – 248 с.

3. Хуанг Т. С. Быстрые алгоритмы в цифровой обработке изображений / Т. С. Хуанг, Дж.-О. Эклуид, Г. Дж.
Нуссбауыер н др.; пер. с англ.; под ред. Т. С. Хуан га.: – М.: Радио и связь, 1984. – 224 с.

4. Богнер Р., Введение в цифровую фильтрацию. / Р. Богнер, А. Константинидис. – Москва.: Мир, 1976. –
216 с.

5. Рабинер Л.. Теория и применение цифровой обработки сигналов / Л. Рабинер, Б. Гоулд; пер. с англ.; под
ред. Ю. Н. Александрова. – М.: Мир, 1978. – 848 с.
Як цитувати
[1]
О. Рейда, Ю. Олійник, А. Панчук, і М. Синенький, МЕТОДИ ПОЛІПШЕННЯ ЦИФРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЙОГО СТРУКТУРИ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.