ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ МІТОК У ПРИСТРОЯХ НА ОСНОВІ СВІП-ГЕНЕРАТОРА

  • Сергій Павлович Кононов Вінницький національний технічний університет
  • Вероніка Дмитрівна Росохай Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: свіп-генератор, частотна мітка, стробоскопічний змішувач, опорний генератор, коефіцієнт нелінійності розгортки, формування і аналіз часових інтервалів, максимальний та граничний номери гармонік

Анотація

У статті запропоновано методи визначення частоти свіп-генератора за допомогою формування частотних міток опорними генераторами, проаналізовано похибку вимірювання частоти міток, обумовлену нелінійністю свіп-генератора.

Біографії авторів

Сергій Павлович Кононов, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри телекомунікаційних систем і телебачення
Вероніка Дмитрівна Росохай, Вінницький національний технічний університет
магістрант кафедри телекомунікаційних систем та телебачення

Посилання

1. Мейзда Ф. Электронные измерительные приборы и методы измерений / Ф. Мейзда; пер. с англ. – М.:
Мир, 1990. – 535 с.

2. Ридико Л. DDS: прямой цифровой синтез частоты / Л. Ридико // Компоненты и технологии. – 2001. – №7.
– С. 50 – 54.

3. Кофанов В. Л. Визначення частоти міток у НВЧ вимірювачах частотних характеристик / В. Л. Кофанов,
С. П. Кононов, Є. М. Вельгус // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2009. –
№1. – С. 59 – 64.

4. Ерофеев Ю. Н. Импульсная техника / Ю. Н. Ерофеев – М.: Высшая школа, 1984. – 391 с.
Як цитувати
[1]
С. Кононов і В. Росохай, ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ МІТОК У ПРИСТРОЯХ НА ОСНОВІ СВІП-ГЕНЕРАТОРА, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.