ПРОГНОЗУВАННЯ МІЦНОСТІ БЕТОНУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗМІННИХ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

  • Юрій Семенович Бікс Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: нечітка логіка, математична модель, прогнозування, міцність бетону

Анотація

Запропоновано розрахунковий апарат впливу фізико-механічних параметрів складових бетону, технологічних параметрів його обробки, якості води затворення на міцність бетону на основі апарату нечіткої логіки. Ієрархічна система логічних рівнянь, що є однією із баз знань, покладена в основу математичної моделі, дозволяє оцінити величину прогнозованого показника міцності бетону як функцію від зазначених факторів впливу.

Біографія автора

Юрій Семенович Бікс, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри містобудування та архітектури

Посилання

1. Дворкин Л. И. Основы бетоноведения / Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин. – СПб: ООО “Строй- Бетон”, 2006. – 692 с.

2. Дворкин Л. И. Проектирование составов бетонов с заданными свойствами / Л. Дворкин, О. Дворкин. – Ровно: Изд-во РГТУ, 1999. – 202 с.

3. Современные методы оптимизации композитных материалов / [Вознесенский В. А., Выровой В. Н., Керш В. Я. и др.]; под ред. В. А. Вознесенского. – К.: – Будівельник, 1983. – 144 с.

4. Дудар І. Н. Теоретичні основи технології виробів із пресованих бетонів: монографія / І. Н. Дудар. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2006. – 89 с.

5. Рунова Р. Ф. Аналіз ефективності використання в’яжучих із мінеральними добавками в бетонних масивах / Р. Ф. Рунова, О. В. Прянішніков // Будівництво України: Науково-виробничий журнал. – 2008. – № 2. – С. 18 – 21

6. Будівельне матеріалознавство / [Кривенко П. В., Пушкарьова К. К., В. Б. Барановський та ін.]; за ред. П. В. Кривенко. – К.: – ТОВ УВПК “Ексоб”, 2004. – 702 с.

7. Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологии идентификации / А. П. Ротштейн. – Винница: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 1999. –320 с.

8. Митюшкин Ю. И. Soft Computing: идентификация закономерностей нечёткими базами знаний / Ю. И. Митюшкин, Б. И. Мокин, А. П. Ротштейн. – Винница: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2002. – 145 с.

9. Штовба С. Д. Проектирование нечётких систем средствами МАТLAB. / С. Д. Штовба. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2007. – 288 с.
Як цитувати
[1]
Ю. Бікс, ПРОГНОЗУВАННЯ МІЦНОСТІ БЕТОНУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗМІННИХ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Будівництво

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.