ПЛАСТИЧНІСТЬ МЕТАЛІВ ПРИ НЕМОНОТОННОМУ НАВАНТАЖЕННІ

  • Роман Іванович Сивак Вінницький національний аграрний університет
  • Катерина Іванівна Коцюбівська Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: пластичність, напруження, деформації, немонотонність, деформівність, тензор пошкоджень, умова руйнування

Анотація

У статті запропоновано метод оцінки пластичності металів при немонотонному навантаженні, в якому для оцінки впливу немонотонності на величину використаного ресурсу пластичності використано направляючий тензор прирощень деформацій, значення головних компонентів якого визначаються параметром Надаі-Лоде. Виконано дослідження процесу поперечного видавлювання з подальшою осадкою.

Біографії авторів

Роман Іванович Сивак, Вінницький національний аграрний університет
к. т. н., доцент
Катерина Іванівна Коцюбівська, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри вищої математики

Посилання

1. Огородников В. А. Деформируемость и разрушение металлов при пластическом деформировании / В. А. Огородников. – К.: УМК ВО, 1989. – 150 с.

2. Колмогоров В. Л. Напряжения, деформации, разрушение / В. Л. Колмогоров. – М: Металлургия, 1970. – 230 с.

3. Богатов А. А. Ресурс пластичности металлов при обработке давлением / А. А. Богатов, О. И. Мижирицкий, С. В. Смирнов. – М.: Металлургия, 1984. – 144 с.

4. Дель Г. Д. Пластичность деформированного металла / Г. Д. Дель // Физика и техника высоких давлений. – 1982. – №11. – С. 28 – 32.

5. Михалевич В. М. Тензорні моделі накопичення пошкоджень / В. М. Михалевич. – Вінниця: «УНІВЕРСУМ – Вінниця», 1998. – 195 с.

6. Сивак И. О. Деформируемость заготовок при радиальном выдавливании с контурной осадкой / И. О. Сивак, Р. И. Сивак, И. С. Алиев // Механика деформируемого твёрдого тела и обработка металлов давлением. – Тула: ТулГУ . – 2000. – С. 278 – 284.

7. Хван Д. В. Экспериментальная механика конечных деформаций / Д. В. Хван, Ф. Х. Томилов, В. И. Корольков. – Воронеж: Издательсьво «ЭЛИСТ», 1996. – 248 с.
Як цитувати
[1]
Р. Сивак і К. Коцюбівська, ПЛАСТИЧНІСТЬ МЕТАЛІВ ПРИ НЕМОНОТОННОМУ НАВАНТАЖЕННІ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Машинобудування та транспорт

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.