ДОСЛІДЖЕННЯ І ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКТИВНОСТІ ЛАНКИ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

  • Гавар Амір огли Мамедов Азербайджанський технічний університет
  • Байрам Ганімат огли Ібрагімов Азербайджанський технічний університет
  • Гюнеш Аріф кизи Саттарова Азербайджанський технічний університет
Ключові слова: продуктивність мережі, ланка мультисервісної мережі, абонентський і мережевий термінал, передня затримка передачі, неоднорідний трафік, середня ймовірність втрати пакетів

Анотація

Досліджено продуктивність ланки мультисервісних мереж телекомунікації, утворених абонентськими і мережевими терміналами з використанням пакетної технології. На основі моделі отримано аналітичні вирази, які дозволяють оцінити характеристики продуктивності ланки мультисервісних мереж зв'язку і показників гарантованої якості обслуговування неоднорідного трафіку. Проаналізовано характеристики ефективності термінальних засобів забезпечення якості сервісу передачі голосового трафіку.

Біографії авторів

Гавар Амір огли Мамедов, Азербайджанський технічний університет
ректор Азербайджанського технічного університету, д. т. н., професор, завідувач кафедри «Автоматика та управління
Байрам Ганімат огли Ібрагімов, Азербайджанський технічний університет
д. т. н., професор кафедри «Багатоканальні телекомунікаційні системи»
Гюнеш Аріф кизи Саттарова, Азербайджанський технічний університет
аспірант кафедри «Автоматика та управління»

Посилання

1. Степанов С. Н. Основы телетрафика мультисервисных сетей / С. Н. Степанов. – Москва.: Эко-Трендз, 2010. – 256 с.

2. Дансмор Б. Справочник по телекоммуникационным технологиям / Б. Дансмор, Т. Скандьер. – М.: Издат. дом «Вильямс», 2004. – 640 с.

3. Мамєдов Г. А. Про один пiдхiд оцiнки пропускнoї здатностi ланки мультисервiсних мереж зв’язку / Г. А. Мамєдов, Б. Г. Iбрагiмов // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. Міжнародний науково-технiчний журнал. – 2009. – № 1 (17).– С. 225 – 228.

4. Жерновый Ю. В. Математические модели, вычислительные методы системы массового обслуживания M/M/n/r, функционирующей в синхронной случайной среде / Ю. В. Жерновый // Информационные процессы, Том 9. – № 4. – 2009. – C. 352 – 363.

5. Ибрагимов Б. Г. Метод расчета временных характеристик систем управления передачей неречевых сообщений / Б. Г. Ибрагимов // Приборы и системы. – Управление, контроль, диагностика. – № 4. – 2006. – C. 32 – 35.

6. Ibrahimov B. G. Research and estimation characteristics of terminal equipment a part of multiservice communication networks / B. G. Ibrahimov // Automatic Control and Computer Sciences. – 2010. – Vol. – 48. – No. 6. – P. 54 – 59.
Як цитувати
[1]
Г. Мамедов, Б. Ібрагімов, і Г. Саттарова, ДОСЛІДЖЕННЯ І ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКТИВНОСТІ ЛАНКИ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.