МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ОБЛИЧ НА КОЛЬОРОВОМУ ЗОБРАЖЕННІ

  • Роман Васильович Маслій Вінницький національний технічний університет
  • Анатолій Ярославович Кулик Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Степанович Білошкурський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: виявлення облич, Adaboost, кольорове зображення, модель кольору шкіри

Анотація

У статті запропоновано метод, що дозволяє виявити обличчя фронтального вигляду в діапазоні нахилів обличчя від центральної осі симетрії в межах від –56 до +56 градусів на кольоровому зображенні. Наведено результати дослідження ефективності виявлення облич на тестовому наборі зображень з бази FDDB.

Біографії авторів

Роман Васильович Маслій, Вінницький національний технічний університет
асистент кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки
Анатолій Ярославович Кулик, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки
Сергій Степанович Білошкурський, Вінницький національний технічний університет
студент кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Посилання

1. Патент № 53412 Україна, МПК (2006) G06K 9/62. Спосіб знаходження людських облич на зображенні / Маслій Р. В., Кулик А. Я.; завник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201002853; заявл. 15.03.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.

2. Viola P. Robust Real-Time Face Detection / P. Viola, M. Jones // International Journal of Computer Vision. – 2004. – Vol. 57, № 2. – P. 137 – 154.

3. Vezhnevets V. A Survey on Pixel-Based Skin Color Detection Techniques / V. Vezhnevets, V. Sazonov, A. Andreeva // Proc. Graphicon-2003, Moscow, Russia, September 2003, P. 85 – 92.

4. Маслій Р. В. Метод виявлення облич на кольоровому зображенні / Р. В. Маслій, А. Я. Кулик, С. С. Білошкурський // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2010). Тези доповідей десятої міжнародної науково-технічної конференції. – 2010. – С. 144.

5. Vidit Jain and Erik Learned-Miller. FDDB: A Benchmark for Face Detection in Unconstrained Setting. Technical Report UM-CS-2010-009, Dept. of Computer Science, University of Massachusetts, Amherst. 2010 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://vis-www.cs.umass.edu/fddb/fddb.pdf.
Як цитувати
[1]
Р. Маслій, А. Кулик, і С. Білошкурський, МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ОБЛИЧ НА КОЛЬОРОВОМУ ЗОБРАЖЕННІ, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.