ІМІТАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЗНАХОДЖЕННЯ СУБОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ДОСТУПУ У БАГАТОШВИДКІСНИХ СИСТЕМАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ

  • Васіф Шейдулла огли Фейзієв Інститут кібернетики НАН Азербайджана
  • Вагіф Шейдулла огли Фейзієв Інститут кібернетики НАН Азербайджана
  • Гюлшен Іса кизи Буніятова Інститут кібернетики НАН Азербайджана
Ключові слова: багатошвидкісна система обслуговування, резервні канали, стратегія доступу, субоптимальна стратегія, імітаційного моделювання

Анотація

У роботі пропонується наближений метод розв'язання задачі знаходження субоптимальної стратегії доступу в багатошвидкісній системі обслуговування. У залежності від поточної ситуації в системі можуть бути включені резервні канали, при цьому їх включення пов’язані з певними економічними витратами. Запропонований метод базується на ідеях імітаційного моделювання. Подані результати чисельних експериментів.

Біографії авторів

Васіф Шейдулла огли Фейзієв, Інститут кібернетики НАН Азербайджана
к. т. н., старший науковий співробітник
Вагіф Шейдулла огли Фейзієв, Інститут кібернетики НАН Азербайджана
науковий співробітник
Гюлшен Іса кизи Буніятова, Інститут кібернетики НАН Азербайджана
молодший науковий співробітник

Посилання

1. Меликов А. З. Математические модели многопотоковых систем обслуживания. / А. З. Меликов, Л. А. Пономаренко, Н. А. Рюмшин. – К.: Техника, 1991 – 117 с.

2. Меликов А. З. Приближенный расчет характеристик совместной передачи речи и данных в беспроводных сетях сотовой связи / А. З. Меликов, В. Ш. Фейзиев // Электронное моделирование. – 2007, – Т. 29, № 6, – с. 47 – 59.

3. Kim C. S. Analysis of multirate systems with shared reservation of channels and queues of wideband calls / C. S. Kim, A. Z. Melikov, V. S. Feyziyev // Proc. of Int. conf. “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku. – 2008. –Vol. 2. – P. 210 – 213.

4. Melikov A. Z. Markov decision process approach to finding state-dependent CAC algorithm in broadband integrated network node / A. Z. Melikov, V. S. Feyziyev // Proc. of Int. conf. “Mathematical Methods for Increasing Efficiency of Information Telecommunication Networks”, Minsk. – 2007. – Vol. 19. – P. 142 – 146.
Як цитувати
[1]
В. Фейзієв, В. Фейзієв, і Г. Буніятова, ІМІТАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЗНАХОДЖЕННЯ СУБОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ДОСТУПУ У БАГАТОШВИДКІСНИХ СИСТЕМАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.