ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ НЕСИМЕТРІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО РЕЖИМУ З УМОВИ ДОПУСТИМОГО НАГРІВУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

  • Леонід Борисович Терешкевич Вінницький національний технічний університет
  • Тетяна Миколаївна Червінська Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: несиметрія напруги, асинхронний двигун, напруга зворотної послідовності, кут зсуву між напругами прямої та зворотної послідовностей, тепловий стан

Анотація

Розроблено методику визначення допустимого рівня несиметрії напруги в темпі процесу керування. Показано вплив зміни аргументу напруги зворотної послідовності на тепловий стан обмоток статора асинхронних двигунів.

Біографії авторів

Леонід Борисович Терешкевич, Вінницький національний технічний університет
к. т. н, доцент, кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
Тетяна Миколаївна Червінська, Вінницький національний технічний університет
аспірант, кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Посилання

1. Жежеленко И. В. Влияние качества электроэнергии на надежность асинхронних двигателей / И. В. Жежеленко, Ю. Л. Саенко, А. В. Горпинич // Промэлектро. – 2004. – № 1. – С. 15 – 21.

2. Гусаров А. А. Влияние качества электрической энергии на тепловое состояние трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором / А. А. Гусаров // Наукові праці ДонНТУ. – 2008. – № 8 (140). – С. 95 – 97.

3. Пинчук О. Г. Оценка теплового состояния асинхронных двигателей в повторно-кратковременных режимах при несимметрии напряжения сети / О. Г. Пинчук // Вісник СевДТУ. – 2008. – Вип. 88. – С. 97 – 103.

4. Качан Ю. Г. Реализация модели асинхронного двигателя для условий некачественного питания / Ю. Г. Качан, А. В. Николаенко, В. В. Кузнєцов // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – 2009. – Випуск 3 (56). – С. 150 – 153.

5. Пинчук О. Г. Оценка теплового состояния асинхронного двигателя по данным контроля токов статора при несимметрии питающего напряжения / О. Г. Пинчук, И. П. Кутковой // Наукові праці ДонНТУ. – 2009. – № 9 (158). – С. 190 – 196.

6. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения: ГОСТ 13109-97. – [Чинний з 01.01.99]. – К. : Госстандарт Украины, 1999. – 31 с.

7. Гольдберг О. Д. Проектирование электрических машин / О. Д. Гольдберг, Я. С. Гурин, И. С. Свириденко; под ред. О. Д. Гольдберга. – М. : Высшая школа, 2001. – 430 с.

8. Токарев Б. Ф. Электрические машины / Б. Ф. Токарев – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 624 с.
Як цитувати
[1]
Л. Терешкевич і Т. Червінська, ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ НЕСИМЕТРІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО РЕЖИМУ З УМОВИ ДОПУСТИМОГО НАГРІВУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.