АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЙРОНА

  • Олег Костянтинович Колесницький Вінницький національний технічний університет
  • Ірина Віталіївна Бокоцей Вінницький національний технічний університет
  • Анатолій Андрійович Корінний Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: нейрон, модель нейрона, нейронна мережа, апаратна реалізація, імпульсна нейронна мережа, оптоелектронна елементна база

Анотація

У статті наведено класифікацію та порівняльний аналіз принципів побудови та властивостей відомих пристроїв для моделювання нейрона, виявлено їхні недоліки та запропоновано шляхи їх усунення.

Біографії авторів

Олег Костянтинович Колесницький, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук
Ірина Віталіївна Бокоцей, Вінницький національний технічний університет
аспірант, інженер 1-ої категорії кафедри комп’ютерних наук
Анатолій Андрійович Корінний, Вінницький національний технічний університет
старший викладач кафедри адміністративного та інформаційного менеджменту

Посилання

1. Галушкин А. И. Нейрокомпьютеры. Кн. 3 : Учебное пособие для вузов / [ Общая редакция А. И. Галушкина ]. – М.: ИПРЖР, 2000. – 528 с. – ISBN 5-93108-007-4.

2. Вінцюк Т. К. Образний комп'ютер: концепції, методологія, підходи / Т. К. Вінцюк // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2001. – № 1. – С. 125 – 138.

3. Кожем’яко В. П. Класифікаційна модель створення прототипу образного комп’ютера / В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – № 2 (12). – С. 129 – 138.

4. Бардаченко В. Ф. Таймерні нейронні елементи та структури Монографія // В. Ф. Бардаченко, О. К. Колесницький, С. А. Василецький. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005, – 126 с.

5. А. с. 964662 СССР, МКИ3 G 06 F 7/650. Модель формального нейрона / Фурсин Г. И. (СССР). – №3002819/18-24 ; заявл. 05.11.80 ; опубл. 07.10.82, Бюл. № 37.

6. А. с. 1479944 СССР, МКИ3 G 06 F 7/650. Устройство для моделирования нейрона / Каляев А. В., Чернухин Ю. В., Брюхомицкий Ю. А., Галуев Г. А. (СССР). – №4296969/31-13 ; заявл. 24.08.87 ; опубл. 15.05.89, Бюл. № 18.

7. А. с. 860096 СССР, МКИ3 G 06 F 7/650. Устройство для воспроизведения передаточной функции нервной клетки / Кирин А. А. (СССР). – №2723778/18-24 ; заявл. 26.01.79 ; опубл. 30.08.81, Бюл. № 32.

8. А.с. 1138813 СССР, МКИ3 G 06 F 7/650. Устройство для моделирования функций нейрона / Кузнецова В. Л., Раков М. А., Овсяк В. К. – № 3572016/28-13; заявл. 30.03.83; опубл. 07.02.85. Бюл. № 5.

9. А. с. 623215 СССР, МКИ3 G 06 F 7/650. Устройство для моделирования нейрона / Кряхтунова М. М., Соколов Б. А., Титов Ю. Ф. (СССР). – №2466323/18-24 ; заявл. 24.03.77 ; опубл. 05.09.78, Бюл. № 33.

10. А. с. 482766 СССР, МКИ3 G 06 F 7/650. Модель нейрона / Иващенко В. Г., Цыбышев Е. Д. (СССР). – №2024002/18-24 ; заявл. 12.05.74 ; опубл. 30.08.75, Бюл. № 32.

11. А.с. 376787 СССР, МКИ3 G 06 F 7/650. Устройство для моделирования нейрона / Снежко Е. М. (СССР). – №1661157/18-24 ; заявл. 31.05.71 ; опубл. 05.04.73. Бюл. № 17.

12. Пат. 22956А Україна, МПК G 06 F 7/50. Модель нейрона / Колесницький О. К. , Кожем`яко В. П., Нізельський М. Б., Василецький С. А., заявник і власник патенту Вінницьк. нац. технічн. ун-т – №97041757/18-24 ; заявл. 15.04.97 ; опубл. 05.05.98.

13. NASA TECH BRIEFS [Електронний ресурс] : Biomorphic analog pulse - coupled neural circuits – Режим доступу : http://www.techbriefs.com/component/content/article/7354.

14. Кожем’яко В. П. Моделі нейронних елементів логіко-часового типу / В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, І. В. Мороз, А. А. Яровий // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2007. – № 14. – С. 63 – 71.

15. Пат. 27751 Україна, МПК G 06 F 7/50. Пристрій для моделювання нейрона / Кожем`яко В. П., Мартинюк Т. Б., Кожем`яко А. В., Мороз І. В.; заявник і власник патенту Вінницьк. нац. технічн. ун-т – № u200708023; заявл. 16.07.07; опубл. 12.11.07, Бюл. № 18.

16. Пат. 34466 Україна, МПК G 06 F 7/50. Пристрій для моделювання нейрона / Кожем`яко В. П., Мартинюк Т. Б., Колесницький О. К., Мороз І. В., Чечельницький О. І., заявник і власник патенту Вінницьк. нац. технічн. ун-т – № u200803614; заявл. 21.03.08; опубл. 11.08.08, Бюл. № 15.

17. Пат. 38491 Україна, МПК G 06 F 7/50. Пристрій для моделювання нейрона / Мартинюк Т. Б., Куперштейн Л. М., Мороз І. В., Чечельницький О. І., заявник і власник патенту Вінницьк. нац. технічн. ун-т – № 200810096; заявл. 04.08.08; опубл. 12.01.09, Бюл. № 15.

18. Kolesnytskyj O. K. Optoelectronic Implementation of Pulsed Neurons and Neural Networks Using Bispin- Devices / O. K. Kolesnytskyj, I. V. Bokotsey, S. S. Yaremchuk // Optical Memory & Neural Networks (Information Optics). – 2010, – Vol.19, № 2, Р. 154 – 165.

19. Колесницкий О. К. Компактна оптоелектронна реалізація імпульсної нейронної мережі / О. К. Колесницкий, І. В. Бокоцей // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2010. – № 2. – С. 54 – 62.
Як цитувати
[1]
О. Колесницький, І. Бокоцей, і А. Корінний, АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЙРОНА, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.