МЕТОД ШВИДКОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗАВАД У СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ

  • Микола Максимович Биков Вінницький національний технічний університет
  • Артем Валерійович Денисов Вінницький національний технічний університет
  • Альона Євгеніївна Сегеда Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: фільтрація, сигнали завад, апроксимація, коефіцієнти фільтра, обчислювальна складність, оптимізована частотна характеристика

Анотація

Запропоновано алгоритм і пристрій швидкої фільтрації сигналів завад у мовному сигналі, які ґрунтуються на модифікованому методі згладжування ковзним середніми.

Біографії авторів

Микола Максимович Биков, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., професор кафедри комп’ютерних систем управління, кафедра
Артем Валерійович Денисов, Вінницький національний технічний університет
студент кафедри комп’ютерних систем управління
Альона Євгеніївна Сегеда, Вінницький національний технічний університет
студентка кафедри комп’ютерних систем управління

Посилання

1. Биков М. М. Математична модель впливу завад на точність розпізнавання мови / М. М. Биков, І. В. Кузьмін, Л. В. Проценко. – Львів: ДНДІ, 2002. – 290 с.

2. Быков Н. М. Методы и средства измерения и преобразования информации в системах машинного распознавания речи / М. М. Быков. – Винница: ВПІ, 1985. – 243 с.

3. Widrow B. Adaptive Noise Candelling: Principles and Applications / B. Widrow // IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics. – October 1975. – Vol. 63. – № 12. – P. 1672 – 1716.

4. Rabiner L. R. An Approach to the Approximation Problem for Nonrecursive Digital Filters / L. R. Rabiner, B. Gold, C. A. McGonegal. // IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics. – October 1971. – Vol. 11. – № 7. – P. 56 – 65.
Як цитувати
[1]
М. Биков, А. Денисов, і А. Сегеда, МЕТОД ШВИДКОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗАВАД У СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.