3D-РОЗРАХУНОК ВЕРТИКАЛЬНОГО ВІДСТІЙНИКА НА БАЗІ CFD-МОДЕЛІ

Автор(и)

  • Микола Миколайович Біляєв Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • Олена Костянтинівна Нагорна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Ключові слова:

чисельне моделювання, вертикальний відстійник, седиментація, обчислювальний експеримент, різницеві схеми

Анотація

Розглянуто побудову чисельної моделі масопереносу у вертикальному відстійнику. Моделювання здійснено на основі тривимірного рівняння переносу домішки і моделі потенціального руху. Для чисельного інтегрування використано неявні різницеві схеми. Наведено результати обчислювального експерименту.

Біографії авторів

Микола Миколайович Біляєв, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

д. т. н., професор, завідувач кафедри гідравліки та водопостачання

Олена Костянтинівна Нагорна, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

асистент кафедри гідравліки

Посилання

1. Vanrolleghem P. A. New measurement techniques for secondary settlers: a review / P. A. Vanrolleghem, B. D. Clercq, J. D. Clercq, M. Devisscher, D. J. Kinnear, I. Nopens // Water Science & Technology, 2006. – Vol 53, No 4 – 5. – Р. 419 – 429.

2. Таварткиладзе И. М. Математическая модель расчета вертикальных отстойников с перегородкой / И. М. Таварткиладзе, А. М. Кравчук, О. М. Нечипор // Водоснабжение и санитарная техника. – Вып. № 1. – 2006. – Ч. 2. – С. 39 – 42.

3. Stamou A. I. Validation and application of a simple model for circular secondary settling tanks / A. I. Stamou, D. L. Giokas, Y. Kim, P. A. Paraskevas // Global NEST Journal. – Greece, 2008. – Vol 10, No 1. – P. 62 – 72.

4. Токарь И. Я. К расчету вертикальных отстойников водоочистных сооружений / И. Я. Токарь, Г. И. Сухоруков, Д. Г. Сухоруков // Науковий вісник будівництва. – № 59. – 2010. – С. 293 – 296.

5. Олейник А. Я. Теоретический анализ процессов осаждения в системах биологической очистки сточных вод / А. Я. Олейник, Ю. И. Калугин, Н. Г. Степовая, С. М. Зябликов // Прикладная гидромеханика. – Том 6 (78). – № 4. – 2004. – С. 62 – 67.

6. Степова Н. Г. До розрахунку вертикального відстійника з урахуванням форми його нижньої частини / Н. Г. Степова, Ю. І. Калугін, О. Я. Олійник // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравлики. – Вип. № 14. – 2010. – С. 145 – 151.

7. Stamou A. I. A 1-D model for secondary circular clarifiers / A. I. Stamou // Proc. of the Intern. Conference for the Restoration and Protection of the Environment V, Mykonos, Greece, 2004. – P. 8

8. Shaw A. Optimizing Energy Dissipating Inlet (Edi) Design In Clarifiers Using An Innovative CFD Tool / A. Shaw, S. McGuffie, C. Wallis-Lage, J. Barnard // WEFTEC, 2005. – Р. 8719 – 8736.

9. Беляев Н. Н. Математическое моделирование работы канализационного отстойника / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта: 72 міжн. наук.-практ. конф., 19 –20 квітня 2012 р.: тези доп. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 209 – 210.

10. Беляев Н. Н. Численная модель работы вертикального отстойника / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // Современные информационные технологии на транспорте, в промышленности и образовании: межд. научн.- практ. конф., 5 – 6 квітня 2012 р.: тезисы докл. – Днепропетровск, 2012. – С. 56.

11. Марчук Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды / Г. И. Марчук. – М.: Наука, 1982. – 320 с.

12. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа / Л. Г. Лойцянский. – М.: Наука, 1978. – 735 с.

13. Згуровский М. З. Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде / М. З. Згуровский, В. В. Скопецкий, В. К. Хрущ, Н. Н. Беляев. – К.: Наук. думка, 1997. – 368 с.

14. Беляев Н. Н. Компьютерное моделирование динамики движения и загрязнения подземных вод. / Н. Н. Беляев, Е. Д. Коренюк, В. К. Хрущ. – Днепропетровск: Наука и образование, 2001. – 156 с.

15. Самарский А. А. Теория разностных схем / А. А. Самарский. – М.: Наука, 1983. – 616 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 49

Як цитувати

[1]
М. М. Біляєв і О. К. Нагорна, «3D-РОЗРАХУНОК ВЕРТИКАЛЬНОГО ВІДСТІЙНИКА НА БАЗІ CFD-МОДЕЛІ», НаукПраці ВНТУ, вип. 3, Лис 2012.

Номер

Розділ

Застосування результатів досліджень

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.