ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ОРГАНУ РЕГУЛЯТОРА ВИТРАТИ З ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ

  • Віктор Петрович Пурдик Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Леонідович Брицький Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: регулятор витрати, дросельне регулювання швидкості, полімерний робочий орган, експериментальний стенд

Анотація

У статті розглянуто принцип дії та конструкцію регулятора витрати з полімерним робочим органом, а також визначено залежність деформації робочого органу від тиску.

Біографії авторів

Віктор Петрович Пурдик, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри технології та автоматизації машинобудування
Олександр Леонідович Брицький, Вінницький національний технічний університет
інженер кафедри технології та автоматизації машинобудування

Посилання

1. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов / [Башта Т. М., Руднев С. С., Некрасов Б. Б. и др.]. – [2-е изд., перераб.]. – М.: Машиностроение, 1982. – 423 с.

2. Кириков Р. П. Исследования и разработка гидрораспределителей с упругими оболочками для гидроприводов дорожных и строительных машин : дис. канд. техн. наук : 05.05.04 / Роберт Петрович Кириков, ОМСК, 1977. – 187 с.

3. Гаврилов А. Н. Адаптивные регуляторы расхода с высокоэластичными оболочками : дис. канд. техн. наук : 05.13.01 / Александр Николаевич Гаврилов. – Воронеж, 1993. – 145 с.
Як цитувати
[1]
В. Пурдик і О. Брицький, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ОРГАНУ РЕГУЛЯТОРА ВИТРАТИ З ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Машинобудування та транспорт

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.