АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ГУСТИНИ НАФТОПРОДУКТІВ

Автор(и)

  • Йосип Йосипович Білинський Вінницький національний технічний університет
  • Костянтин Володимирович Огородник Вінницький національний технічний університет
  • Наталія Андріївна Яремішена Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

густина, нафтопродукти, методи вимірювання, густиномір

Анотація

Систематизовано та проаналізовано сучасні методи та засоби вимірювання густини нафтопродуктів, виявлено їх переваги та недоліки.

Розроблено нову вдосконалену класифікацію методів і засобів вимірювання густини нафтопродуктів, в основу якої покладено чотири основні класифікаційні ознаки, а саме: за методом; за різновидом реалізації методу; за засобами, що реалізують метод; за особливістю конструкції.

Обґрунтовано вибір найперспективнішого та найточнішого методу для контролю якості нафтопродуктів у заданих умовах. Таким методом є ультразвуковий, який, незважаючи на незначні недоліки (необхідність перед вимірюванням густини викачування повітря із пульп, оскільки повітряні бульбашки значно впливають на поглинання ультразвуку; ультразвукові густиноміри є досить вартісними), має безліч переваг над іншими, а саме: безінертність та безконтактність вимірювання; відсутність рухомих частин у потоці, втрат тиску в трубопроводах; можливість їхнього застосування для вимірювання густини забруднених і агресивних середовищ. 

Біографії авторів

Йосип Йосипович Білинський, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор кафедри електроніки та наносистем

Костянтин Володимирович Огородник, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри електроніки та наносистем

Наталія Андріївна Яремішена, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри електроніки та наносистем

Посилання

1. Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови : ДСТУ 4839: 2007. – [Чинний з 2008-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 14 с.
2. Євро-5 — екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин в вихлопних газах [Електронний ресурс] / Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/Евро-5. – Назва з екрану.
3. Энергопромавтоматика. – Каталог статей. Научные статьи и публикации [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://kipia.ru/catalog/izmeritelnye-pribory/izmerenie-urovnya/poplavkovye-urovnemery/ pdu-poplavkovye-datchiki/ – Назва з екрану.
4. Зайцев Г. В. Теория автоматического управления и регулирования [2-е изд., перераб. и доп.] / В. Г. Зайцев. – К. : Вища шк. Головное изд-во, 1989. – 431 с.
5. ТОВ «Слот». Каталог продукції. Новини [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.slot.if.ua/news/5/ – Назва з екрану.
6. Подлесный Н. И. Элементы и системы автоматическрого управления и контроля : ученик [3-е изд., перераб. и доп.] / Н. И. Подлесный, В. Г. Рубанов, – К. : Выща шк., 1991. – 461 с.
7. Група компаній «АПЛИСЕНС». – Каталог продукції. Виробництво [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://aplisens.com.ua/prod/42 – Назва з екрану.
8. Белов А. В. Самоучитель по микропроцессорной технике / А. В. Белов. – СПб. : Наука и Техника, 2003. – 224 с.
9. Еmerson. Process Management. – Каталог продукції. Новини [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.vsp.com.ua/mobrey/systems_2/7812/ – Назва з екрану.
10. Цюцюра В. Д. Метрологія та основи вимірювання. Навч. посібник / В. Д. Цюцюра, С. В. Цюцюра, – К. : Знання. – Прес, 2003. – 180 с.
11. Белов А. В. Создаем устройства на микроконтроллерах / А. В. Белов. – СПб. : Наука и Техника, 2007. – 304 с.
12. Клепач М. М. Математичне та програмне забезпечення для визначення якісних показників нафтопродуктів за їх фізико-механічними параметрами / М. М. Клепач // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «АКІТ-2014». – Київ, НТУУ «КПІ», 2014. – С. 113 – 115.
13. Коновалов Г. Ф. Радіо-автоматика / Г. Ф. Коновалов. – М. : Вища школа, 1990. – 355 с.
14. КСК – Автоматизація. – Каталог продукції. Виробництво [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://kck2011.ub.ua/ua/goods/view/11246/all/ultrazvukoviy-3-promeneviy-vitratomir-ufm-3030/ – Назва з екрану.
15. Д. Сю Современная теория автоматического управления и ее применение / Д. Сю, А. Мейер ; пер. с англ. под ред. д-ра техн. наук проф. Ю. И. Топчеева. – М. : Машиностроение,1972. – 544 с.
16. Пат. 2227320 Российская Федерация, МПК G 06 F 17/12, G 01 N 33/22. Способ измерений показателей качества нефтепродуктов / Скворцов Б. В., Жиганов И. Ю., Синников С. Г., Васильев И. Р.; заявитель и патентообладатель Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С. П. Королева. –
№ 2002100538/09 ; заявл. 08.01.2002 ; опубл. 27.03.2004, Бюл. № 11.
17. Самофалов К. Г. Микропроцессоры / К. Г. Самофалов, О. В. Викторов, А. К. Кузняк. – К. : Техніка, 1986. – 278 с.
18. Локазюк В. М. Мікропроцесори та мікро ЕОМ у виробничих системах : посібник / В. М. Локазюк. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 368 с.
19. Папушин Ю. Л. Основи автоматизації гірничого виробництва. / Ю. Л. Папушин, В. С. Білецький. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2007. – 168 с. – ISBN 978-966-317-004-6.
20. Дорф Р. Современные системы управления / Р. Дорф, Р. Бишоп, – М. : Лаборатория базовых знаний, 2002. – 822 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 165

Опубліковано

2016-08-25

Як цитувати

[1]
Й. Й. Білинський, К. В. Огородник, і Н. А. Яремішена, «АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ГУСТИНИ НАФТОПРОДУКТІВ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Сер 2016.

Номер

Розділ

Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>