ОГЛЯД МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СІРКИ В НАФТОПРОДУКТАХ

Автор(и)

  • Йосип Йосипович Білинський Вінницький національний технічний університет
  • Оксана Степанівна Городецька Вінницький національний технічний університет
  • Віталій Володимирович Кротевич ТОВ «ДП Укргазтех»

Ключові слова:

методи визначення сірки, нафтопродукти, рентгенофлуоресценція, спектроскопія

Анотація

У статті проведено огляд основних методів визначення сірки в нафтопродуктах та розроблено
їхню класифікацію.

Біографії авторів

Йосип Йосипович Білинський, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри електроніки

Оксана Степанівна Городецька, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри телекомунікаційних систем і
телебачення

Віталій Володимирович Кротевич, ТОВ «ДП Укргазтех»

інженер

Посилання

1. Бойченко С. В. Екологічні аспекти визначення вмісту сірки в нафтопродуктах / С. В. Бойченко,
В. Ф. Новікова, В. М. Турчак, Т. В. Медвєдєва // Вісник НАУ. – 2010. − №1. – С. 219 – 222.

2. Галиев Р. Г. Требования к бензинам и дизельному топливу: сравнительный анализ топлива в России и за
рубежом [Електронний ресурс] / Р. Г. Галиев, А. М. Данилов // Режим доступу:
http://www.personalazs.ru/special/5.

3. Новиков Е. А. Определение серы в нефтепродуктах. Обзор аналитических методов / Е. А. Новиков //
Мир нефтепродуктов. − 2008. – № 4. − С. 21 – 28.

4. Бродский А. Л. Приборное обеспечение современных методов определения микроколичеств серы в нефти
и нефтепролуктах / А. Л. Бродский // Мир нефтепродуктов. − 2005. − № 3. − С. 26 – 27.

5. Рыбак Б. М. Анализ нефти и нефтепродуктов / Б. М. Рыбак. – М.: Государственное научно-техническое
издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1962. − 238 с.

6. Nadkarni K. Determining Trace Amounts of Sulfur in Petroleum Products / К. Nadkarni // World Refining. –
June. − 2000. – Р. 18 – 23.

7. ГОСТ 3877-88. Нефтепродукты. Метод определения серы сжиганием в калориметрической бомбе. −
[Действующий с 1989−01−01]. − М.: Госстандарт, 1988. – 7 с.

8. ГОСТ 19121-73. Нефтепродукты. Метод определения серы сжиганием в лампе. − [Действительный с
1974−07−01]. − М.: Госстандарт, 1973. – 6 с.

9. EN IS0 24260-1994. Нефтепродукты и углеводороды. Определение серы. Метод сжигания по Викболду. −
[Действующий с 1994−05−01]. – Великобритания, 1994. – 18 с.

10. ГОСТ Р ЕН ИСО 20846:2006. Нефтепродукты. Определение содержания серы методом
ультрафиолетовой флуоресценции. − [Действующий с 2008−01−01]. − М.: Госстандарт, 2004. – 10 с.

11. ГОСТ 13380-81. Метод определения микропримесей серы. − [Действующий с 1982−01−01]. − М.:
Госстандарт, 1981. – 11 с.

12. Фомин Г. С. Энциклопедия международных стандартов / Г. С. Фомин, О. Н. Фомина. − М.: Протектор,
2006. – 326 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 54

Як цитувати

[1]
Й. Й. Білинський, О. С. Городецька, і В. В. Кротевич, «ОГЛЯД МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СІРКИ В НАФТОПРОДУКТАХ», НаукПраці ВНТУ, вип. 3, Жов 2014.

Номер

Розділ

Застосування результатів досліджень

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>