Методика оцінювання якості роботи детекторів виділення контуру в пакеті MATHCAD

Автор(и)

  • Йосип Йосипович Білинський Вінницький національний технічний університет
  • Богдан Петрович Книш Вінницький національний технічний університет
  • Ярослав Анатолійович Кулик Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

якість, детектор, контур, критерій, зображення

Анотація

Розроблено методику оцінювання якості роботи детекторів виділення контуру в пакеті Mathcad, що дозволяє визначати ефективність детекторів у роботі з різними видами зображення та використовувати отримані результати дослідження під час розробки різноманітних науково-методичних робіт для дисциплін, пов’язаних із обробкою зображень.

Біографії авторів

Йосип Йосипович Білинський, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри електроніки та наносистем

Богдан Петрович Книш, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., асистент кафедри електроніки та наносистем

Ярослав Анатолійович Кулик, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., асистент кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Посилання

1. Детектор виділення контуру розфокусованих зображень [Електронний ресурс] / Й. Й. Білинський,
К. В. Огородник, І. В. Микулка // Наукові праці ВНТУ. – 2012. – №3. Режим доступу до журн.: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/332/330.
2. Цуккерман И. И. Цифровое кодирование телевизионных изображений / И. И. Цуккерман, Б. М. Кац,
Д. С. Лебедев. – М. : Радио и связь, 1981. – 240 с.
3. Білинський Й. Й. Спосіб визначити світлотіні границі рефрактометричних вимірювачів /
Й. Й. Білинський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 2. – С. 62 – 66.
4. Беликова Т. П. Некоторые методы цифрового препарирования изображений. Цифровая обработка сигналов и ее применение / Т. П. Беликова. – М. : Наука, 1981. – 280 с.
5. Coleman G. Image Segmentation by Clustering / G. Coleman, H. Andrew // In Proceedings of IEEE. – 1979. – Vol. 67. – Р. 773 – 785.
6. Online fast measurement of section sizes of three-dimensional objects using binary image analysis / W. Ren,
Y. Wang, H. Zhu, P. Sun [et al] // Opt. Eng. – 1998. – Vol. 37, № 6. – P. 1740 – 1745.
7. Фільтрація біомедичних зображень методами OpenCV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ki.tneu.edu.ua/view/showResearch/imageFiltration.php.
8. A computational approach to edge detection [Електронний ресурс] / J. Canny // IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence. – 1986. – Vol. PAMI-8, № 6. – Режим доступу до журн.: https://perso.limsi.fr/vezien/PAPIERS_ACS/canny1986.pdf.
9. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Гонсалес Р., Вудс Р. ; пер. с англ. П. А. Чочиа. – М. : Техносфера. – 2006. – 1070 с.
10. Русин Б. П. Системи синтезу, обробки та розпізнавання складно-структурованих зображень /
Б. П. Русин. – Л. : Вертикаль. – 1997. – 264 с.
11. Прэтт У. Цифровая обработка зображений. Книга 1, 2 / Прэтт У. ; пер. с англ. Д. С. Лебедева. – М. : Мир, 1982. – 790 с.
12. Уэзерел У. Оценка качества изображения. Проектирование оптических систем / Уэзерел У. ; под ред.
Р. Шеннона, Дж. Вайанта. – М. : Мир, 1983. –398 с.
13. Білинський Й. Й. Приглушення шуму в задачах визначення краю об’єкта на зображенні /
Й. Й. Білинський // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2008. – № 3/2 (33). – С. 9 – 13.
14. Білинський Й. Й. Методи обробки зображень в комп’ютеризованих оптико-електронних системах : монографія / Й. Й. Білинський. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 272 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 115

Опубліковано

2017-06-22

Як цитувати

[1]
Й. Й. Білинський, Б. П. Книш, і Я. А. Кулик, «Методика оцінювання якості роботи детекторів виділення контуру в пакеті MATHCAD», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Чер 2017.

Номер

Розділ

Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>