АНАЛІЗ СХЕМ ПЕРЕРОБКИ ВАНАДІЙВМІСНИХ ВІДХОДІВ, ЯКІ УТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС СПАЛЮВАННЯ МАЗУТУ, ВИРОБНИЦТВА ГЛИНОЗЕМУ ТА ТИТАНУ

  • Інна Михайлівна Гунько Запорізька державна інженерна академія
Ключові слова: пентаоксид ванадію, ванадієвий шлам, золи теплових електростанцій, аміачний, глинозем, вапнований кек

Анотація

У роботі проаналізовано технологічні схеми переробки техногенної сировини, що містить ванадій: відходів твердих продуктів спалювання мазуту на теплових електростанціях, титанового й глиноземного виробництв. Хімічний склад відходів, а саме: уміст у них супутніх шкідливих домішок, визначає схему його переробки: для золи теплових електростанцій основною домішкою є сірка, для шламів глиноземного виробництва – сірка й фосфор, для шламів титанового виробництва – оксид кальцію. Переробка цих відходів є перспективною, тому що дозволяє отримувати з них метал чи його сполуки й при цьому зменшує забруднення навколишнього середовища.

Біографія автора

Інна Михайлівна Гунько, Запорізька державна інженерна академія
аспірант кафедри металургії кольорових металів

Посилання

1. Рабинович Е. Тенденции и перспективы использования техногенных ванадийсодержащих отходов при производстве пентаоксида ванадия в России / Е. Рабинович, Л. Сухов, И. Выговская, Е. Гриберг // Национальная металлургия. – 2003. – № 1. – С. 71 – 73.

2. Жуковский Т. Ф. Ресурсосберегающая и экологически ориентированная технология получения ванадиевой продукции из отходов производства / Т. Ф. Жуковский // Вестник национального технического университета «ХПИ». Сборник трудов. Тематический выпуск «Химия, химическая технология и экология». – 2010. – № 3. – С. 29 – 35.

3. Рабинович Б. Области применения ванадия / Б. Рабинович, Б. Гринберг // Национальная металлургия. – 2002. – № 2. – С. 33 – 36.

4. Бокситы – комплексное сырье / [Иванов А. И., Кириченко Р. И., Кожевников Г. Н., Полещук А. А.]. – Запорожье: Лана-Друк, 2005. – 220 с.

5. Редкие и рассеянные элементы. Химия и технология. В трёх книгах. Учебник для вузов. / [ Коровин С. С., Дробот Д. В., Фёдоров П. И. ; под ред. Коровина С. С.]. – М.: МИСИС, 1999. – Книга II. – 464 с.

6. Извлечение ванадия и никеля из отходов теплоэлектростанций / [Сирина Т. П., Мизин В. Г., Рабинович Е. M., Слободин Б. В., Красненко Т. И.]. – Екатеринбург: УрО РАН, 2001. – 237 с.

7. Тарасенко В. 3. Распределение ванадия при переработке гидраргиллитовых бокситов на глинозем по способу Байер-спекание / В. 3. Тарасенко, А. И. Зазубин, А. Н. Барщевская // Физико-химические методы выделения соединений легких и редких металлов. – 1965. – С. 45 – 49.

8. Тарасенко В. 3. Изучение распределения пятиокиси ванадия при переработке высококремнистых бокситов по схеме Байер-гидрохимия / В. 3. Тарасенко, В. Д. Пономарев, А. И. Зазубин, А. Н. Барщевская // Теория и практика переработки глиноземсодержащего сырья Казахстана. – 1966. – С. 28 – 31.

9. Зубин А. И. Получение чистой пятиокиси ванадия при переработке ванадиевого шлама глиноземного производства / А. И. Зубин, В. Н. Солодченко, В. З. Тарасенко, Е. Л. Шалавина // Теория и практика получения галия и ванадия. – Алма-Ата: Наука, 1972. – т. XLVI. – С. 82 – 91.

10. Шалавина Е. Л. Очистка ванадийсодержащих растворов глиноземного производства от фосфора / Е. Л. Шалавина, А. И. Зазубин, Т. Ш. Тюреходжаева, В. 3. Тарасенко // Химия и технология получения галлия и ванадия на щелочных растворов. – 1969. – С. 54 – 58.

11. Гунько И. М. Анализ техногенных источников и технологических схем производства пентаоксида ванадия / И. М. Гунько, И. Ф. Червоный, С. Г. Егоров // Збірник наук. праць. – 2011. – Вип. 25. – С. 59 – 67.

12. Сидоренко С. А. Извлечение ванадия из хлоридных отходов титанового производства (Сообщение 1) / С. А. Сидоренко // Металургiя (Наукові праці ЗДIА). – 2009. – Вип. 19. – С. 38 – 42.
Як цитувати
Розділ
Застосування результатів досліджень

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.