ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВИХ ПРИСТРОЇВ ЩОДО ОПОРІВ УВІМКНЕННЯ

  • Оксана Миколаївна Кузьменко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: імітаційне моделювання, мікрохвильовий пристрій, функціональна характеристика, надійність, адекватність, валідність

Анотація

У статті проілюстровано визначення якості імітаційного моделювання з погляду надійності, валідності та адекватності отриманих результатів з метою визначення можливості впевненого використання запропонованої методики імітаційного моделювання щодо опорів увімкнення під час проектування пристроїв мікрохвильового діапазону.

Біографія автора

Оксана Миколаївна Кузьменко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірантка кафедри радіоприйому та оброблення сигналів

Посилання

1. Кузьменко О. Н. Имитационное моделирование СВЧ-фильтров на основе экспериментальных данных / О. Н. Кузьменко, Г. А. Мирских // 22-я Международная Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь 10-14 сентября 2012 г.: материалы конф. В 2 т. - Т. 1. Севастополь: Вебер, 2012 – C. 559 – 560.

2. Кузьменко О. Н. Имитационное моделирование СВЧ устройств, включенных в несогласованные тракты / О. Н. Кузьменко, Г. А. Мирских // 21-я Международная Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь 12-16 сентября 2011 г.: материалы конф. В 2 т. - Т. 1. Севастополь: Вебер, 2011 – C. 440 – 441.

3. Кузьменко О. М. Вплив на характеристики частотно-вибіркових мікрохвильових пристроїв параметрів включення / О. М. Кузьменко, Г. О. Мірських // Вісник НТУУ «КПІ». Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – Вип. 49. – С. 129 – 135

4. Morin Dehah. Characterization and Modeling of SOI RF integrated components / Morin Dehah. – Universite catholique de louvain laboratoire d’hyperfrequences, 2003. – 212 p.

5. Вентцель Е. С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. Уч. пособие. / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – М. : Высшая школа, 2000. – 480 с

6. Фельдштейн А. Л. Синтез четырехполюсников и восьмилюсников на СВЧ / А. Л. Фельдштейн, Л. Р. Явич. – М. : Связь, 1971. – 388 с.

7. Матей Д. Л. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи, т. 1 / Д. Л. Матей, Л. Янг, Е. М. Т. Джонс. – М. : Связь, 1971. – 439 с.

8. Marks R. B. A General Waveguide Circuit Theory / R. B. Marks, D. F. Williams // J. Res. Natl. Inst. Stan. – 1992. – Vol. 97. – P. 543 – 562.

9. Microwave measurements division, Jarvis Drive, Morgan Hill Arbitrary impedance Application Note [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://downloadfile.anritsu.com/RefFiles/en-US/Services- Support/Downloads/Application-Notes/Application-Note/11410-00284B.pdf.

10. Dobrowolski Janusz A. Microwave network design using scattering matrix / Janusz A. Dobrowolski. – Artech house, 2010. - p. 269.

11. Kurokawa K. Power Waves and the Scattering Matrix / K. Kurokawa // IEEE Trans. Microwave Theory Tech. – 1965. – Vol. MTT-13, No. 2. – P. 194 – 202.
Як цитувати
[1]
О. Кузьменко, ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВИХ ПРИСТРОЇВ ЩОДО ОПОРІВ УВІМКНЕННЯ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.