ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧАТ-БОТІВ

Автор(и)

  • Олександр Іванович Провотар Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Христина Андріївна Клочко Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

штучний інтелект, віртуальний співрозмовник, чат-бот

Анотація

У статті здійснено аналіз особливостей імітації мовної поведінки людини у процесі спілкування, розробки моделі спілкування, визначення основних функцій та принципів роботи чат-бота та проілюстровано використання чат-бота.

Біографії авторів

Олександр Іванович Провотар, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем факультету кібернетики

Христина Андріївна Клочко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка факультету кібернетики

Посилання

1. Бот (Интернет). Материал из Википедии [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бот_(Интернет).

2. Успешность общения, опосредованного глобальной компьютерной сетью Интернет [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://banderus2.narod.ru/80375.html#_3.

3. Проблемы виртуального общения [Электронный ресурс] / Леонтович О. А. // Полемика. — № 7. — 2000. Режим доступа к журн.: http://www.irex.ru/press/pub/polemika/07/leo.

4. Михайлов В. А. Особенности развития информационно-коммуникативной среды современного общества / В. А. Михайлов, С. В. Михайлов // Сборник научных трудов «Актуальные проблемы теории коммуникации». СПб. — 2004. — С. 34 — 52.

5. Плешаков В. А. Киберсоциализация человека в информационном пространстве / В. А. Плешаков // Информация и образование: границы коммуникаций INFO'2009: Сборник научных трудов. — Горно- Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. — С. 51.

6. Интернет как социальный феномен [Электронный ресурс] / Силаева В. Л. // Социс: сетевой журн. — № 11. — 2008. Режим доступа к журн.: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2008-11/Silaeva_14.pdf .

7. Ушакова Г. Д. Особенности виртуального общения посредством чатов / Г. Д. Ушакова, Ю. В. Балабанова // Филологический журнал : межвузовский сборник научных статей. – 2004. – Вып. XII. – С. 59 – 61.

8. Асмус Н. Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 «Теория язика» / Н. Г. Асмус. – Челябинск : Челябинский гос. ун-т, 2005. – 23 с.

9. Галичкина Е. Н. Специфика компьютерного дискурса на английском и русском языках (на материале жанра компьютерных конференций) : автореф. дис. ...канд. филол. наук : 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / Е. Н. Галичкина. – Волгоград : Волгоградский гос. пед. ун-т, 2001. – 19 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 105

Як цитувати

[1]
О. І. Провотар і Х. А. Клочко, «ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧАТ-БОТІВ», НаукПраці ВНТУ, вип. 3, Лис 2013.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.