УНІФІКАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ В УМОВАХ РИНКУ ДВОСТОРОННІХ ДОГОВОРІВ ТА БАЛАНСУВАЛЬНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

  • Петро Дем'янович Лежнюк Вінницький національний технічний університет
  • Микола Михайлович Черемісін Харківський національний технічний університет сільського господарства
  • Вероніка Вікторівна Черкашина Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: повітряні лінії електропередач, переріз проводів, критеріальний метод

Анотація

Показано один з напрямків розвитку повітряних ліній електропередач в умовах ринку двосторонніх договорів і балансувального ринку електроенергії за рахунок оптимізації параметричних рядів перерізу проводів.

Біографії авторів

Петро Дем'янович Лежнюк, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., проф., завідувач кафедри електричних станцій та систем
Микола Михайлович Черемісін, Харківський національний технічний університет сільського господарства
к. т. н., професор кафедри електропостачання сільського господарства
Вероніка Вікторівна Черкашина, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
к. т. н., доцент кафедри передачі електричної енергії

Посилання

1. Закон України про засади функціонування ринку електричної енергії України [Електронний ресурс // Режим доступу : ]http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/663-18.

2. Кириленко О. В. Балансуючий ринок електроенергії і його математична модель / О. В. Кириленко, І. В. Блінов, Є. В Парус // Технічна електродинаміка. – 2011. – № 2. – С. 36 – 43.

3. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/.

4. Правила устройства электроустановок. // Х.: Изд-во «Форт», 2009. – 704 с.

5. Будзко И. А. Унификация воздушных линий электропередечи / И. А. Будзко, Ю. Н. Астахов, Н. М. Черемисин // Электричество. – 1982. – № 2. – С. 1 – 11.

6. Файбисович Д. Л. Предложения по унификации сечений проводов воздушных линий напряжением 110 – 750 кВ / Д. Л. Файбисович // Энергетик. – 2003. – № 3. – С. 21 – 22.

7. Выбор приоритетного направления в проектировании воздушных линий электропередачи в условиях рыночных отношений / Н. М. Черемисин, В. В. Черкашина // Сборник трудов VI Всероссийской научно- технической конференции с международным участием “Энергетика: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов”. – Россия. Благовещенск: АГУ – 2011. –Т.1.– С. 105 – 110.
Як цитувати
[1]
П. Лежнюк, М. Черемісін, і В. Черкашина, УНІФІКАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ В УМОВАХ РИНКУ ДВОСТОРОННІХ ДОГОВОРІВ ТА БАЛАНСУВАЛЬНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.