ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДЗЕМНИХ ЗАЛІЗОРУДНИХ ВИРОБНИЦТВ

  • Олег Миколайович Сінчук ГВУЗ «Криворізький національний університет»
  • Едуард Семенович Гузов ГВУЗ «Криворізький національний університет»
  • Олена Миколаївна Ялова ГВУЗ «Криворізький національний університет»
Ключові слова: електрозабезпечення, залізорудне виробництво, електроенергоефективність

Анотація

Викладено аналіз структури обсягів енерговитрат на залізорудних підприємствах із підземним способом видобутку. Показано, що на частку електричної енергії припадає близько 90% усіх енерговитрат. Розглянуто шляхи підвищення електроенергоефективності на описаних видах гірничих підприємств. Наведено структуру потенціалу електроенергозбереження для залізорудного комбінату. Дано конкретні рекомендації з підвищення електроенергоефективності вітчизняних підземних залізорудних виробництв.

Біографії авторів

Олег Миколайович Сінчук, ГВУЗ «Криворізький національний університет»
д. т. н., професор кафедри систем промислового електроспоживання та електричного транспорту, завідувач кафедри
Едуард Семенович Гузов, ГВУЗ «Криворізький національний університет»
к. т. н., доцент кафедри систем промислового електроспоживання та електричного транспорту
Олена Миколаївна Ялова, ГВУЗ «Криворізький національний університет»
пошукач кафедри систем промислового електроспоживання та електричного транспорту

Посилання

1. Основи енергозберігаючого керування електроенергетичними системами та комплексами / [Сінчук О. М., Сінчук І. О., Федорченко Н. А., Мельник О. Є. та ін.] – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О. В., 2010. – 340 с.

2. Гойхман В. М. Регулирование электропотребления и экономия электроэнергии на угольных шахтах / В. М. Гойхман, Ю. П. Миновский. – М.: Недра, 1988. – 320 с.

3. Комбинаторика преобразователей напряжения современных тяговых электроприводов рудничных электровозов / [Синчук О. Н., Синчук И. О., Юрченко Н. Н., Чернышов А. А., Удовенко О. А., Пасько О. В., Гузов Э. С.] – Київ: ІЕДНАНУ, 2006. – 252 с.

4. Синчук О. Н. Совершенствование методов расчёта электрических нагрузок при проектировании и модернизации систем электроснабжения железорудных предприятий / О. Н. Синчук, Э. С. Гузов, Р. А. Пархоменко // Вісник Кременчуцького національного університету. – 2013. – Вип. 1 (78). – С. 28 – 32.
Як цитувати
[1]
О. Сінчук, Е. Гузов, і О. Ялова, ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДЗЕМНИХ ЗАЛІЗОРУДНИХ ВИРОБНИЦТВ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.