ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НЕСНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПРОТИКАРСТОВОГО ЗАЛІЗОБЕТОННОГО БАЛОЧНОГО ФУНДАМЕНТУ

  • Микола Олександрович Березань Черкаський державний технологічний університет
  • Юлія Сергіївна Бабак Черкаський державний технологічний університет
Ключові слова: протикарстовий фундамент, математичне моделювання, пружно-пластичний аналіз

Анотація

У статті проілюстровано результати інженерних розрахунків та чисельного імітаційного
моделювання роботи системи «основа – фундамент – будівля» для дослідження ефективності
використання фундаментної балки в якості конструктивних заходів проти карстового захисту.

Біографії авторів

Микола Олександрович Березань, Черкаський державний технологічний університет

к. т. н., доцент кафедри промислового та цивільного
будівництва

Юлія Сергіївна Бабак, Черкаський державний технологічний університет
аспірант кафедри промислового та цивільного будівництва

Посилання

1. Основи та фундаменти. Основні положення проектування : ДБН В.2.1-10-2009. [Чинні від 2009-07-01]. –
К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 104 с.

2. Патент України 73075 МПК7 E 02 D 27/01. Збірний залізобетонний балочний фундамент з опорними блок-
подушками / Березань М. О.; Руденко Ю. С.; заявник та патентовласник Черкаський державний технологічний
університет. – № u201202369 ; заявл. 28.02.12, опубл. 10.09.12, Бюл. № 17.

3. Рекомендации по проектированию фундаментов на закарстованных территориях / НИИОСП Госстроя
СССР. М., 1985. – 78 с.

4. Готман Н. З. Расчет карсто защитных фундаментов зданий / Н. З. Готман // Основания и фундаменты. –
2008. – №1. – С. 20 – 24.
Як цитувати
[1]
М. Березань і Ю. Бабак, ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НЕСНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПРОТИКАРСТОВОГО ЗАЛІЗОБЕТОННОГО БАЛОЧНОГО ФУНДАМЕНТУ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Будівництво

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.