ОЦІНКА МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ВУГІЛЬНОЇ ШАХТИ

Автор(и)

  • Сергій Валерійович Бурий Донецький державний технічний університет
  • Володимир Володимирович Халімов Донецький державний технічний університет

Ключові слова:

методи прогнозування, системи електроспоживання, багатофакторні регресійні моделі, часові ряди

Анотація

У статті наведено результати порівняння методів прогнозування електроспоживання
підприємством на прикладі вугільної шахти («Центросоюз» ДТЕК, Луганська обл.), виконані із
застосуванням графіків електричних навантажень (ЕН), багатофакторних регресійних моделей і
часових рядів. Викладено основні положення збору та обробки експериментальних даних і побудови
моделей. На підставі досліджень рекомендовано області застосування методів для прогнозування
електроспоживання.

Біографії авторів

Сергій Валерійович Бурий, Донецький державний технічний університет

магістр, асистент кафедри гірничної енергомеханіки та обладнання

Володимир Володимирович Халімов, Донецький державний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри гірничної енергомеханіки та
обладнання

Посилання

1. Эффективное использование электроэнергии и топлива в угольной промышленности / [Волощенко Н. И.,
Островский Э. П., Мялковский В. И. и др.] ; под ред. Э. П. Островского, Ю. П. Миновского. – М. : Недра,
1990. – 407 с.

2. Руководящий технический материал. Указания по расчету электрических нагрузок: РТМ 36.18.32.4-92:
ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, 1992. – №6 – 7. – С. 4 – 27.

3. Грядущий Б. А. Баланс электропотребления угольных шахт: Справочное пособие / Грядущий Б. А.,
Халимов В. В., Стукан Р. Н. – Донецк: ООО «Юго–Восток, ЛТД», 2005. – 250 с.

4. Электрические нагрузки промышленных предприятий / [Волобринский С. Д., Каялов Г. М., Клейн П. Н.,
Мешель Б. С.]. – Л. : Энергия, 1971. – 264 с.

5. Шидловский А. К. Введение в статистическую динамику систем электроснабжения / А. К. Шидловский,
Э. Г. Куренный. – К.: Наукова думка, 1984. – 271 с.

6. Бурый С. В. Разработка метода перспективного планирования электропотребления с применением
регрессионных моделей / С. В. Бурый // Кривой Рог. Технические средства и информационные системы,
используемые для реализации функций управления. Вестник. – 2013. – № 3. – С. 64 – 68.

7. Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів : зб. наукю праць за
матерыалами Всеукраїнської наук.-техн. конф. викладачів і студентів, 17 – 18 жовт. 2013 р. / відп. ред. О. П. Ковальов. – м. Донецьк «ДВНЗ»ДонНТУ, 2013. – 195 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 50

Як цитувати

[1]
С. В. Бурий і В. В. Халімов, «ОЦІНКА МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ВУГІЛЬНОЇ ШАХТИ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лип 2014.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.