МЕТОДИКА ВИБОРУ РУХОМОГО СКЛАДУ, МАРШРУТУ І ГРАФІКА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

  • Андрій Павлович Поляков Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Олександрович Галущак Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Олександрович Галущак Вінницький національний технічний університет
  • Михайло Дмитрович Грабенко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: маршрут руху, маршрутизація, графік перевезення, транспортний засіб, транспортний склад

Анотація

У статті наведено удосконалену методику вибору маршруту руху транспортного засобу для отримання максимального економічного ефекту під час доставки продукції від відправника до одержувача, а також описано застосування цих методик на прикладі практичної задачі.

Біографії авторів

Андрій Павлович Поляков, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, декан факультету автомобілів, їх ремонту та відновлення
Олександр Олександрович Галущак, Вінницький національний технічний університет
студент гр. 2АТ-07
Дмитро Олександрович Галущак, Вінницький національний технічний університет
студент гр. 2АТ-07
Михайло Дмитрович Грабенко, Вінницький національний технічний університет
студент гр. 1АТ-07

Посилання

1. Анисимова А. П., Экономика, организация и планирование автомобильного транспорта : Учеб. пособие / А. П. Анисимова, В. К. Юфин. – К. : Транспорт, 1986. – 248 с.

2. Беленький А. С. Исследование операций в транспортных системах: идеи и схемы методов оптимизации планирования. / А. С. Беленький. – М.: Мир, 1992. – 582 с.

3. Сологуб Д. М. Грузовые автомобильные перевозки. Часть І. Основы теории транспортного процесса: Учеб. пособие. / Д. М. Сологуб. – М. : Транспорт, 1997. – 256 с.

4. Кальченко А. Г. Логістика: навч. посіб. / А. Г. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2006. – 472 с.

5. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика / Ю. М. Неруш. – М.: «Банки и биржи» ЮНИТИ, 1997. – 272 с.

6. Лукинский В. С. Логистика в примерах и задачах: учеб. пособие / В. С. Лукинский, В. И. Бережной, Е. И. Бережная. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 228 с.

7. Гаджинский А. М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. – 2-е изд / А. М. Гаджинский. – М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1999. – 228 с.
Як цитувати
Розділ
Машинобудування та транспорт

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.