ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА ПОКАЗНИКИ ГАЗОДИЗЕЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯМ ГАЗОВИПУСКНОГО ПРИСТРОЮ

  • Андрій Павлович Поляков Вінницький національний технічний університет
  • Богдан Сергійович Маріянко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: газодизельний двигун, природний газ, системи живлення, сумішоутворення, газовпускний пристрій

Анотація

У статті наведено дані щодо ефективності застосування на газодизельних двигунах
газовпускного пристрою. Наведено математичні розрахунки циклів для дизельного і газодизельного
двигунів без і з газовпускним пристроєм.

Біографії авторів

Андрій Павлович Поляков, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, професор кафедри автомобілів та транспортного
менеджменту

Богдан Сергійович Маріянко, Вінницький національний технічний університет
студент інститута машинобудування та транспорту

Посилання

1. Авдеев А. В. Контроль сжигания газообразного топлива / Авдеев А. В. – М.: Энергия, 1975. – 254 с.

2. ГОСТ 14846-81 (СТ СЭВ 765-77). Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний. – [Чинний
від 1982-01-01]. – М. : Изд-во стандартов, 1981. – 55 с.

3. Математическая модель системы “Водитель – автомобиль с газодизелем – дорога – окружающая среда” /
К. Е. Долганов, А. П. Поляков, З. И. Краснокутская [та ін.] // Укр. трансп. ун–т. – Киев. – 1996. –39 с.

4. Поляков А. П. Експериментальні дослідження дозатора газу / А. П. Поляков, М. М. Мартиненко // Збірник
наукових праць ЦНДІ ОВТ ЗСУ. – 2002. – Випуск 11. – С. 187 – 191.
Як цитувати
[1]
А. Поляков і Б. Маріянко, ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА ПОКАЗНИКИ ГАЗОДИЗЕЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯМ ГАЗОВИПУСКНОГО ПРИСТРОЮ, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Машинобудування та транспорт

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.