МЕТОД ФОРМУВАННЯ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ДЛЯ РЕМОНТУ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ

  • Андрій Павлович Поляков Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Олександрович Галущак Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Олександрович Галущак Вінницький національний технічний університет
  • Олег Павлович Антонюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: запасні частини, рухомий склад, автотранспортне підприємство, напрацювання, термін перебування автомобіля в експлуатації, параметр потоку замін

Анотація

Представлено алгоритм реалізації методу формування кількості запасних частин для ремонту засобів транспорту. Проведено аналіз чинників, що впливають на потреби автотранспортного підприємства в запасних частинах у процесі експлуатації рухомого складу.

Біографії авторів

Андрій Павлович Поляков, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, декан факультету автомобілів та їх ремонту і відновлення
Дмитро Олександрович Галущак, Вінницький національний технічний університет
ст. гр. АТМ-11мн.
Олександр Олександрович Галущак, Вінницький національний технічний університет
ст. гр. АТМ-11мн
Олег Павлович Антонюк, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

1. Шрайбфедер Джон. Эффективное управление запасами / Джон Шрайбфедер; пер. с англ. – 2-ое изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 304 с.

2. Бродецкий Г. Л. Управление запасами : учеб. пособие / Г. Л. Бродецкий. – М.: Эксмо, 2008. – 352 с.

3. Лукинский В. С. Логистика автомобильного транспорта: Учеб. пособие / В. С. Лукинский, В. И. Бережной, Е. В. Бережная и др. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 368 с.

4. Радионов А. Р. Логистика: Нормирование сбытовых запасов и оборотных средств предприятия: Учеб пособие / А. Р. Радионов, Р. А. Радионов. – М.: Дело, 2002. – 416 с.

5. Стерлигова А. Н. Управление запасами у цепях поставок: Учебник / А. Н. Стерлигова. – М.: ИНФРА-м, 2008. – 430 с.

6. Майзнер Н. А. Складская логистика / Н. А. Майзнер, М. Ю. Николаева. – ТГЭУ. 2006. – 88 с.
Як цитувати
[1]
А. Поляков, Д. Галущак, О. Галущак, і О. Антонюк, МЕТОД ФОРМУВАННЯ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ДЛЯ РЕМОНТУ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Машинобудування та транспорт

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.