МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЖИВЛЕННЯ ДИЗЕЛЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСОТКОВОГО СКЛАДУ СУМІШІ ПАЛИВ

  • Олександр Олександрович Галущак Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: біодизельне паливо, дизельне паливо, суміш палив, динамічне регулювання відсоткового складу, методика управління

Анотація

У статті наведено схему системи живлення дизеля Common Rail сумішшю дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу, теоретичні основи організації та методику управління системою живлення дизеля під час переведення його на роботу на суміші дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу.

Біографія автора

Олександр Олександрович Галущак, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

1. Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище [Електронний ресурс] / П. І. Чуваєв // Вісник Національного транспортного університету. – 2013. – № 27. – С. 380 – 383. – Режим доступу до журн.: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vntu_2013_27_58.pdf.

2. Пинский Ф. И. Микропроцессорные системы управления автомобильными двигателями внутреннего сгорания (дизельными и бензиновыми). Учебное пособие / Ф. И. Пинский, Р. И. Давтяк, Б. Я. Черняк // М: «Легион-Автодата», 2002. – 136 с.

3. Jindal S. Effect of injection timing on combustion and performance of a direct injection diesel engine running on Jatropha methyl ester / S. Jindal // International journal of energy and environment. – 2011. – Volume 2, Issue 1. – Р. 113 – 122.

4. Атамась А. І. Підвищення екологічних показників дизельного автомобіля під час використання біодизельного палива / А. І. Атамась, В. Ф. Шапко, С. В. Шапко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2012. – Випуск 3/2012 (74). – С. 126 – 130.

5. Biodiesel as an alternative motor fuel: Production and policies in the European Union. [Електронний ресурс] / Bozbas Kahraman // Published by Elsevier Ltd. – 2005. – Р. 4, – Режим доступу до статті: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.464.9475&rep=rep1&type=pdf.

6. Jinlin Xuea Effect of biodiesel on engine performances and emissions / Jinlin Xuea, Tony E. Grift, Alan C. Hansena // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2011. – №15 (2011). – Р. 1098 – 1116.

7. Войтов В. А. Техніко-експлуатаційні та екологічні показники дизельних двигунів при застосуванні біодизеля / В. А. Войтов, М. С. Даценко, М. В. Карнаух // Техніка і технологія АПК. – 2009. – № 1. – С. 13 – 18.

8. Тарлаков Я. В. Эксплуатационные показатели дизельных электростанций лесного комплекса при работе на биотопливе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» / Я. В. Тарлаков. – М, 2013. – 16 с.

9. Осетров О. О. Поліпшення техніко-економічних показників дизеля 4ЧН 12/14, що працює на біопаливах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 «Теплові двигуни» / О. О. Осетров. – Харків, 2015. – 20 с.

10. Ефанов А. А. Улучшение экологических характеристик дизеля регулированием состава смесевого биотоплива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.04.02 «Тепловые двигатели» / А. А. Ефанов. – М, 2008. – 18 с.

11. Poliakov A. P. Provision of required viscosity index for bipropellant fuel / A. P. Poliakov, О. О. Galushchak, D. О. Galushchak // New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies, Tehnomus. Suceava, Romania. – 2013. – № 20. – Р. 254 – 257.

12. Ron Kotrba Understanding the post-injection problem. / Ron Kotrba // – 2008, – Режим доступу до статті: http://www.biodieselmagazine.com/articles/2290/understanding-the-post-injection-problem.

13. Поляков А. П. Математична модель системи «Двигун – система живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив» / А. П. Поляков, О. О. Галущак // Міжвузівський збірник "НАУКОВІНОТАТКИ" Луцьк. – 2014. – Випуск № 45. – С. 438 – 443.
Опубліковано
2015-11-17
Як цитувати
[1]
О. Галущак, МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЖИВЛЕННЯ ДИЗЕЛЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСОТКОВОГО СКЛАДУ СУМІШІ ПАЛИВ, НПВНТУ, № 3, Лис 2015.
Розділ
Машинобудування та транспорт

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.