МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЖИВЛЕННЯ ДИЗЕЛЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСОТКОВОГО СКЛАДУ СУМІШІ ПАЛИВ

Автор(и)

  • Олександр Олександрович Галущак Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

біодизельне паливо, дизельне паливо, суміш палив, динамічне регулювання відсоткового складу, методика управління

Анотація

У статті наведено схему системи живлення дизеля Common Rail сумішшю дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу, теоретичні основи організації та методику управління системою живлення дизеля під час переведення його на роботу на суміші дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу.

Біографія автора

Олександр Олександрович Галущак, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

1. Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище [Електронний ресурс] / П. І. Чуваєв // Вісник Національного транспортного університету. – 2013. – № 27. – С. 380 – 383. – Режим доступу до журн.: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vntu_2013_27_58.pdf.

2. Пинский Ф. И. Микропроцессорные системы управления автомобильными двигателями внутреннего сгорания (дизельными и бензиновыми). Учебное пособие / Ф. И. Пинский, Р. И. Давтяк, Б. Я. Черняк // М: «Легион-Автодата», 2002. – 136 с.

3. Jindal S. Effect of injection timing on combustion and performance of a direct injection diesel engine running on Jatropha methyl ester / S. Jindal // International journal of energy and environment. – 2011. – Volume 2, Issue 1. – Р. 113 – 122.

4. Атамась А. І. Підвищення екологічних показників дизельного автомобіля під час використання біодизельного палива / А. І. Атамась, В. Ф. Шапко, С. В. Шапко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2012. – Випуск 3/2012 (74). – С. 126 – 130.

5. Biodiesel as an alternative motor fuel: Production and policies in the European Union. [Електронний ресурс] / Bozbas Kahraman // Published by Elsevier Ltd. – 2005. – Р. 4, – Режим доступу до статті: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.464.9475&rep=rep1&type=pdf.

6. Jinlin Xuea Effect of biodiesel on engine performances and emissions / Jinlin Xuea, Tony E. Grift, Alan C. Hansena // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2011. – №15 (2011). – Р. 1098 – 1116.

7. Войтов В. А. Техніко-експлуатаційні та екологічні показники дизельних двигунів при застосуванні біодизеля / В. А. Войтов, М. С. Даценко, М. В. Карнаух // Техніка і технологія АПК. – 2009. – № 1. – С. 13 – 18.

8. Тарлаков Я. В. Эксплуатационные показатели дизельных электростанций лесного комплекса при работе на биотопливе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» / Я. В. Тарлаков. – М, 2013. – 16 с.

9. Осетров О. О. Поліпшення техніко-економічних показників дизеля 4ЧН 12/14, що працює на біопаливах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 «Теплові двигуни» / О. О. Осетров. – Харків, 2015. – 20 с.

10. Ефанов А. А. Улучшение экологических характеристик дизеля регулированием состава смесевого биотоплива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.04.02 «Тепловые двигатели» / А. А. Ефанов. – М, 2008. – 18 с.

11. Poliakov A. P. Provision of required viscosity index for bipropellant fuel / A. P. Poliakov, О. О. Galushchak, D. О. Galushchak // New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies, Tehnomus. Suceava, Romania. – 2013. – № 20. – Р. 254 – 257.

12. Ron Kotrba Understanding the post-injection problem. / Ron Kotrba // – 2008, – Режим доступу до статті: http://www.biodieselmagazine.com/articles/2290/understanding-the-post-injection-problem.

13. Поляков А. П. Математична модель системи «Двигун – система живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив» / А. П. Поляков, О. О. Галущак // Міжвузівський збірник "НАУКОВІНОТАТКИ" Луцьк. – 2014. – Випуск № 45. – С. 438 – 443.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 24

Опубліковано

2015-11-17

Як цитувати

[1]
О. О. Галущак, «МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЖИВЛЕННЯ ДИЗЕЛЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСОТКОВОГО СКЛАДУ СУМІШІ ПАЛИВ», НаукПраці ВНТУ, вип. 3, Лис 2015.

Номер

Розділ

Машинобудування та транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають