ВИБІР КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВОДУ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА НА РОБОТУ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛЬНОМУ

  • Андрій Павлович Поляков Вінницький національний технічний університет
  • Клод Валері Нгаяхи Аббе Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Олександрович Галущак Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Олександрович Галущак Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: біодизельне пальне, техніко-економічні й екологічні показники

Анотація

Представлено результати критеріальної оцінки техніко-економічних і екологічних показників дизельного двигуна під час переводу його на роботу на біодизельному пальному. Обгрунтовано важливість вибору критеріїв для порівняльної оцінки якості й ефективності роботи дизельного двигуна на дизельному і біодизельному пальних.

Біографії авторів

Андрій Павлович Поляков, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, декан факультету автомобілів та їх ремонту і відновлення
Клод Валері Нгаяхи Аббе, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри АТМ
Олександр Олександрович Галущак, Вінницький національний технічний університет
ст. гр. 1АТ-11
Дмитро Олександрович Галущак, Вінницький національний технічний університет
ст. гр. 1АТ-11

Посилання

1. Василов Р. Г. Перспективы развития производства биотоплива в России. Сообщение 1: биодизель /Р. Г. Василов // Вестник биотехнологии и физико-химической биологии им. Ю. А. Овчинникова. – 2007. – Т. 3. – № 1. – С. 47 – 54.

2. Demirbas Ayhan. Biodiesel A Realistic Fuel Alternative for Diesel Engine / Ayhan Demirbas. – London: Springer-Verlag London Ltd., 2008. – 208 p.

3. Knothe Gerhard. The Biodiesel Handbook (Jon Van Gerpen, Jürgen Krahl) / Gerhard Knothe. – Champaign, Illinois: AOCS Press, 2005. – 302 p.

4. An Experimental Study on Diesel Engine Performances Using Crude Palm Oil Biodiesel : (Mechanical Engineering. The 2nd Joint International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)” 21 – 23 November 2006, Bangkok, Thailand) Hendra Wijaksana, B. W. Gusti Kusuma. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.jgsee.kmutt.ac.th/see1/cd/file/C-008.pdf.

5. Power and Torque Characteristics of Diesel Engine Fuelled by Palm-Kernel Oil Biodiesel. Oguntola J Alamu, Ezra A Adeleke, Nurudeen O. Adekunle, Salam O. Ismaila. [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://ljs.academicdirect.org/A14/066_073.pdf.

6. Experimental Study of DI Diesel Engine Performance Using Three Different Biodiesel Fuels. J. Patterson, M. G. Hassan, A. Clarke, G. Shama, K. Hellgardt and R. Chen. 2005 SAE International [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.biofuel-uk.net/loughboroughuniversitybiodiesel.pdf.

7. Biodiesel: The Use of Vegetable Oils and Their Derivatives as Alternative Diesel Fuels.Gerhard Knothe, Robert O. Dunn, Marvin O. Bagby [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.biodieselgear.com/documentation/VegetableOilsAsAlternativeDieselFuels.pdf.

8. Biodiesel as an alternative motor fuel: Production and policies in the European Union. Bozbas Kahraman. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.rms.lv/bionett/Files/File/BioD-2005- 101%20Biodiesel%20in%20the%20EU.pdf.

9. Буралев Ю. В. Устройства, обслуживание и ремонт топливной аппаратуры автомобилей: учебник для сред. ПТУ : 3-е изд., перераб. и доп. / Ю. В. Буралев, О. А. Мартиров, Е. В. Клеников. – М.: Высш. шк., 1987. – 288 с.

10. Шульман Р. Ф. Энергосберегающая энциклопедия биотопливных технологий и альтернативных источников энергии / Р. Ф. Шульман. – 2006. – С. 313.
Як цитувати
[1]
А. Поляков, К. Нгаяхи Аббе, О. Галущак, і Д. Галущак, ВИБІР КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВОДУ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА НА РОБОТУ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛЬНОМУ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Машинобудування та транспорт

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.