ПЕРЕВІРКА АДЕКВАТНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ «АВТОМОБІЛЬ З ДИЗЕЛЬНИМ ДВИГУНОМ – ДОРОГА – НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ»

  • Дмитро Олександрович Галущак Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: математична модель, перевірка адекватності, час руху

Анотація

У статті наведено результати перевірки адекватності математичної моделі системи «Автомобіль з дизельним двигуном – дорога – навколишнє середовище».

Біографія автора

Дмитро Олександрович Галущак, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

1. Поляков А. П. Дослідження впливу на показники автомобіля переведення його двигуна на роботу на біодизельному паливі / А. П. Поляков, Д. О. Галущак // Міжвузівський збірник "Наукові нотатки" Луцьк. – 2014. – № 46. – С. 431 – 438.

2. Умняшкин В. А. Теория автомобиля: учеб. пособие / В. А.Умняшкин, Н. М. Филькин, Р. С. Музафаров. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2006. – 272 с.

3. ДСТУ 4840:2007 Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови. – [Чинний від 2008-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 12 с.

4. EN 590:2004 Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods (Автомобільні палива. Дизельне паливо. Вимоги та методи випробовування). – [Is valid since 2004-07-01]. – Brussels : European committee for standardization, 2004. – 11 p.

5. ГОСТ 20306-90 Автотранспортные средства. Топливная экономичность. Методы испытаний. [Действующий с 1992-01-01]. – М. : Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам, 1990. – 34 с.
Як цитувати
[1]
Д. Галущак, ПЕРЕВІРКА АДЕКВАТНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ‘АВТОМОБІЛЬ З ДИЗЕЛЬНИМ ДВИГУНОМ – ДОРОГА – НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ’, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Машинобудування та транспорт

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.